"Když to není rozbité, nespravuj to."

Sofokles - Antigona

29. září 2007 v 16:16 | frida |  Čtenářský deník

Antigona

Sofokles


Hlavní postavy: Antigona - dcera Oidipa, Ismere - její mladší sestra, Kreon - současný thébský král, Eurydike - jeho žena, Haimon - jejich syn

Další Sofoklova tragédie se koná opět před thébským palácem a volně navazuje na Krále Oidipa. Králem je nyní jeho nástupce a strýc a švagr v jednom - Kreon. Ten vydal zákaz pohřbít Oidipova syna Polyneika. Když totiž Polyneikos válčil se svým bratrem Eteoklem o trůn, přivedl do země cizí vojsko, s jehož pomocí se chtěl trůnu zmocnit násilím. Válka se sice nekonala, protože se oba bratří dohodli na svém souboji, jenomže při něm se oba zabili navzájem. Kreon vidí Polyneika jako vlastizrádce a proto ho odmítá nechat pohřbít. To se ale nelíbí jeho neteři Antigoně, dceři Oidipa. Ta svého bratra miluje a nechce mu odepřít posvátný obřad. Rozhodne se proto bratra i přes zákaz a dokonce i přes hrozbu smrti bratra tajně pochovat. Přemlouvá k činu i svou mladší sestru Ismenu, ta je však příliš vystrašená a nechce riskovat svůj život. Antigona tedy pohřbí bratra sama. Chytnou ji přitom hlídači a odvedou ji ke králi Kreontovi. Ten má na Antigonu zlost, protože porušila jeho příkaz a navíc se mu veřejně vysmívá. Jako ješitný muž to nemůže a nechce snášet a vynese nad Antigonou trest smrti. Poté ho zmírní jen na časově neomezené věznění v kobce a Antigonu ihned odvedou.
Kreonta přijde přemlouvat i jeho vlastní syn Haimon, který je Antigoniným snoubencem a za její milost přijde prosit i Eurydike, Kreontova manželka. Kreon je oba odbude a až návštěva věštce Teiresia ho přiměje změnit názor. Teiresias mu totiž připomene, jak si dříve trval tvrdošíjně na svém Oidipus, když ho podezříval ze zrady, a kam to vedlo. Kreon se tedy rozhodne Antigonu osvobodit a provdat ji za svého syna. Jde za ní do kobky, ale když dorazí, najde jen její mrtvé tělo a u něj Haimona. Antigona se raději oběsila, než aby žila ve vězení. Haimona Kreon odvede před palác, kde se jeho syn před zraky otce i matky probodne. Eurydike se potom také zabije a před svou smrtí manžela prokleje. Kreon nakonec zůstane sám s vědomím, že je zodpovědný za smrt všech lidí, které miloval.

KREON k Antigoně
Ty tam, jež kloníš hlavu k zemi, slyš:
zda znáš se k činu, či jej zapíráš?

ANTIGONA
Já znám se k němu, nezapírám nic.

KREON k hlídači
Ty můžeš odtud volně odejít, kam chceš: jsi zproštěn těžké viny té.

Hlídač se vzdálí


k Antigoně
A ty mi pověz - zkrátka, bez oklik -
Zda znalas vyhlášku a zákaz můj?

ANTIGONA
Ó znala, jak by ne: byl znám přec všem.

KREON
A osmělila ses jej přestoupit?

ANTIGONA
Ten zákaz přec mi neohlásil Zeus, ni Diké,
družka bohů podsvětních,
zde takové nám řády nedala.
A nemyslela jsem, že takovou
má moc tvůj zákaz - dalť jej smrtelník! -
by mohl platit víc než nepsané
a neochvějné bohů zákony.
Ty nežijí jen včera nebo dnes,
však věčně, aniž víme, kdo je dal.
A pro ně nechtěla jsem od bohů
být trestána, i nelekla jsem se
zde ničí vůle. Věděla jsem přec,
že zemru: jak by ne? I kdybys ty
to nebyl vyhlašoval. Zemru-li
však před svým časem, to mám za zisk jen.
Kdo žije v hojných strastech jako já,
zdaž není pro něj ziskem zemříti?
Však zdá-li se ti čin můj zpozdilý,
aj, kárá zpozdilec mou zpozdilost.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama