"Když to není rozbité, nespravuj to."

Jane Austenová - Pýcha a předsudek

27. září 2007 v 18:03 | frida |  Čtenářský deník

Jane Austenová

Pýcha a předsudek

Hlavní postavy: Elizabeth Bennetová, pan Darcy, Jane Bennetová, pan Bingley
Manželé Bennetovi mají pět dcer: nejstarší a nejkrásnější Jane, prostořekou Elizabeth, intelektuálně založenou Mary, snadno ovlivnitelnou Catherine a nejmladší a nejrozmařilejší Lydii. Celý příběh začíná tím, že se do sousedství jejich sídla ve vesnici Longbourn přistěhuje svobodný bohatý mladík - pan Bingley. Paní Bennetová přemluví svého manžela, aby se s ním šel seznámit a pak jim ho na plese, který se má konat na počest jeho příjezdu, představil. Pan Bennet se zprvu vzpouzí, ale souseda chtěl stejně lépe poznat, i když z jiných důvodů než jeho choť. Ta myslí jen na to, aby dobře provdala své dcery dřív, než její sousedky a přítelkyně. V nezadaném a navíc bohatém Bingleym vidí "skvělou partii". Bennet nakonec za Bingleym zajde a na plese mu představí svou rodina a sen paní Bennetové se zčásti splní, protože se Bingleymu očividně zalíbí prvorozená půvabná Jane. Paní Bennetová pokládá za největší čest že pan Bingley právě s Jane tančí dvakrát, i když si pro žádnou jinou partnerku podruhé nepřišel. I třiadvacetileté Jane se pohledný mladík zalíbí, ale díky své skromné povaze to nedává tak otevřeně najevo jako Bingley. Na plese dojde ještě k jednomu významnému seznámení. Pan Bingley si totiž do svého nově pronajatého domu přivede sestru a přítele pana Darcyho. Tento vysoký a urostlý muž vzbudí také spoustu pozornosti - možná víc než sám Bingley, protože je starší a bohatší - ale na rozdíl od milého a přátelského Bingleyho se chová povýšeně a pyšně. Hlavně s Elizabeth si nepadnou do oka, protože Darcy dívku urazí hned poté, co ji poprvé spatří.
Jelikož chyběli tanečníci, byla Elizabeth Bennetová nucena dva kousky prosedět, a během této doby stanul pan Darcy na chvíli poblíž, takže zaslechla rozhovor mezi ním a panem Bingleym, jenž opustil na několik minut parket, aby přiměl přítele si zatančit.
"Pojď, Darcy," pravil, "musím tě dostat do kola. Nelíbí se mi, že tu tak hloupě postáváš. Měl bys tančit."
"Vyloučeno. Víš dobře, jak je mi to proti mysli, neznám-li dobře svou partnerku. V takovéhle společnosti by to bylo nesnesitelné. Tvoje sestry jsou zadány a vyzvat kteroukoli jinou by pro mne byl hotový trest."
"Nedělal bych takové drahot ani za širý svět!" zvolal Bingley. "Na mou věru, co jsem živ, neseznámil jsem se ještě s tolika příjemnými dívkami za jediný večer; několik je jich tu přece velmi hezkých."
"S jediným hezkým děvčetem v celém sále tančíš ty," řekl pan Darcy a pohlédl na nejstarší slečnu Bennetovou.
"Ach, to je nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale přímo za tebou sedí jedna z jejích sester a ta je také velmi půvabná a jistě i velmi milá. Dovol, ať ti ji má tanečnice představí."
"Která to je?" ohlédl se a na okamžik se zadíval na Elizabeth; když se setkal s jejím pohledem, odvrátil se a chladně prohlásil: "Ušla by, ale není natolik hezká, aby mne uvedla v pokušení; kromě toho nemám chuť vyznamenávat svou pozorností mladé dámy, které jiní muži pomíjejí. Vrať se raději ke své tanečnici, nech se okouzlovat jejími úsměvy a nemař čas se mnou."
Pan Bingley uposlechl této rady. Darcy poodešel a zanechal tam Elizabeth s velmi smíšenými pocity. Vylíčila pak tu příhodu barvitě svým známým, neboť měla živou, veselou povahu a každá směšná příhoda ji dokázala pobavit.
Navzdory této urážce se Darcy do Elizabeth za několik měsíců jeho pobytu zamiluje stejně jako Bingley do Jane. Na rozdíl od svého veselého přítele to ale nedává najevo, a tak nikdo o jeho citech nemá tušení a Elizabeth si ho protiví a nenávidí ho. Její nenávist vůči němu se ještě umocní, když se do pluku domobrany sídlícího v nedaleké vsi přidá mladík Wickham - velmi atraktivní a inteligentní muž, který se Elizabeth zalíbí. Jednou Elizabeth s Wickhamem potkají Darcyho a na první pohled je patrno, že se oba pánové znají, ale nenávidí. Darcy beze slova odejde a Wickham Elizabeth s radostí sdělí, že je kmotřencem Darcyho již zesnulého otce, že mu starý pan Darcy slíbil ve své poslední vůli faru ve svém hrabství, a že ji mladý pan Darcy Wickhamovi odmítl dát. Wickham se odstěhoval a od té doby Darcyho nepotkává. Elizabeth si mladík nakloní jak svou nenávistí k pyšnému Darcymu, tak svým jemným a vytříbeným chováním. Celá vesnice nakonec Darcyho odsoudí a Wickhama si oblíbí. Vztah Jane s Bingleym se slibně vyvíjí, protože na Bingleym je láska k Jane již značně patrná a Elizabeth dobře ví, že i když její sestra nedává své city tolik najevo, stejně Bingleyho miluje stejně jako on ji. Jejich vztah se ale vůbec nelíbí Bingleyho sestrám ani panu Darcymu. Ten má na Bingleyho velký vliv a podaří se mu ho přemluvit k návratu do Londýna, odkud přijeli. Všichni potom odjedou a nechají tu paní Bennetovou snad ještě více zklamanou než Jane. Jane se při své dobrotě a naivitě snadno nechá přesvědčit, že o ni Bingley nikdy ani nestál, ale Elizabeth tuší, že na jeho odjezd měl vliv Darcy a sestry. Na scéně se také objeví další muž, který bude Elizabeth protivný - pan Collins. Protože pan Bennet nemá dědice, připadne rodinné sídlo panu Collinsovi - malému zavalitému a úslužnému faráři, který přijede svého příbuzného pana Benneta navštívit, aby si prohlédl svůj budoucí majetek a vybral si jednu z Bennetových dcer za manželku. Nejprve se chce ucházet o Jane, ale když mu paní Bennetová pyšně oznámí, jakého má Jane nápadníka, rozhodne se obrátit svoje touhy na Elizabeth. Požádá ji o ruku, ale ta ho odmítne. Zklamaný pan Collins si nakonec vezme dceru sousedky Lucasové Charlottu a odveze si ji na svou faru za svou paní - urozenou tetinkou nikoho jiného než pana Darcyho. Jane se vypraví po Bingleyho odjezdu do Londýna za příbuznými Gardinerovými, aby se z nešťastné lásky vzpamatovala a Elizabeth přijme pozvání na návštěvu své bývalé nejlepší přítelkyně Charlotty. Na její faře se seznámí s lady Catherine a její dcerou, která je od dětství zasnoubena s Darcym, protože si to jejich matky a sestry přály. Elizabeth se paní Catherine zdá pyšná, ale vzhledem k jejímu příbuzenskému vztahu k Darcymu ji to ani nějak nepřekvapuje. Navíc i o lady Catherin toho od Wickhama slyšela dost nepěkného. Po několika týdnech ale Darcy tetu navštíví a přiveze s sebou i svého bratrance plukovníka Fitzwilliama, který padne Elizabeth do oka, protože je stejně jako Bingley velmi nepodobný Darcymu. Elizabeth si všimne, že se jí Fitzwilliam dvoří, ale co ji více překvapí je to, že se nejspíš líbí i Darcymu. Pár dní před odjezdem obou pánů za ní Darcy přijde na faru a naprosto suverénně ji požádá o ruku - jistý si příznivou odpovědí. Elizabeth ho ale odmítne a nazve ho arogantním a pyšným. Zmatený Darcy na to nemá co říct, a když ho ještě Elizabeth obviní ze zkaženého života Jane a Wickhama, odejde. Druhý den ji potká v parku a předá jí dlouhý dopis, ve kterém omlouvá své včerejší chování a objasňuje důvody, které ho vedly k tomu, aby Bingleyho odvedl od Jane. Darcy si totiž všiml, že se Bingley do Jane zamiloval, ale u Jane žádné city nezpozoroval. Nechtěl, aby se přítel zklamal a navíc se mu vůbec nelíbí způsoby paní Bennetové a jejích mladších dcer, proto Bingleymu namluvil, že ho Jane nemiluje a odvedl ho do Londýna. Vysvětlí jí i záležitost s panem Wickhamem a Elizabeth pochopí, že v této při je Darcy v právu a že mu tedy křivdila. Druhý den Darcy odjíždí a Elizabeth lituje, že se nechala oklamat předsudky a nevyhověla jeho žádosti. Její lítost se ještě zvětší, když se během výletu s Gardinerovými dostane na Darcyho krásné sídlo Pemberley. Je ochotna tam vstoupit pouze s ujištěním, že majitel není doma, protože si myslí, že by bylo nepatřičné aby se Darcymu ukazovala na očích potom co ho tak drze odmítla. Darcy se ale předčasně vrátí a tak se s Elizabeth opět setkají. K Elizabethinu úžasu se Darcy chová úplně jinak než kdy jindy - je pozorný k ní i k jejím příbuzným, kterými dříve tolik pohrdal. Elizabeth si už začíná dělat naděje, že ji třeba stále ještě miluje, ale dříve než stačí panu Darcymu dát najevo, že se její postoj k němu změnil, přijde z domova špatná zpráva. Lydie totiž uteče s Wickhamem - podle zpráv do Skotska, kde se mají údajně oddat. Elizabeth i její rodina jsou zděšeni a to ještě nikdo kromě Elizabeth s Jane neví, kdo je vlastně Wickham zač a jak oklamal je i pana Darcyho. Pan Bennet odjede do Londýna, kde byli oba viděni naposledy a prosí dopisem pana Gardinera, aby mu pomohl s hledáním. Gardinerovi s Elizabeth tedy odjíždí do Longbournu. O několik dní později se pan Bennet vrací domů a v pátrání pokračuje sám pan Gariner. Asi za týden jim přijde dopis, ve kterém se dozvídají, že pan Gardiner Lydii i Wickhama našel, že se oba budou brát a že on sám všechno zařídí a pan Bennet musí akorát vyplatit věno. Panu Bennetovi je divné, že Wickham souhlasil pouze s tak malým věnem, když se navíc proslýchalo, že má všude po městě dluhy. Podezřívá pana Gardinera, že Wickhama uplatil. Svěří se s tím Elizabeth a ta se od prostořeké Lydie po jejím příjezdu dozví, že na její svatbě byl pan Darcy. Elizabeth napíše paní Gardinerové, která jí vysvětlí, jak to bylo. Hned po jejich odjezdu z Pemberley odjel pan Darcy do Londýna, aby po Wickhamovi s Lydií pátral na vlastní pěst. Skutečně je našel, spojil se s panem Gardinerem a přemluvil Wickhama aby se s Lydií oženil. Za to mu zaplatil jeho dluhy a ještě mu dal nějaké peníze s tím, aby nikdo nikomu neprozrazoval, že jsou od něj a ne od pana Gardinera. Elizabeth byla panu Darcymu velmi vděčná, protože bez jeho zásahu by její rodina neušla pomluvám, a opravdu litovala, že ho předem tak odsoudila. Ji i Jane překvapilo, když dorazila zpráva že se na léto vrátí do svého sídla pan Bingley. Hned po svém příjezdu Bingley zašel k Bennetovým a začal se opět dvořit Jane. Elizabeth věděla, že mu k tomu Darcy musel dát svolení a byla na něj milá, jak jen mohla. Zároveň ale byla zklamaná, protože se jí Darcy nevěnoval tolik jako na Pemberley a byl zase zamlklý, až protivný. Bingley požádal Jane o ruku a celá rodina byla nadšená, hlavně paní Bennetová, která se obávala, že po Lydiině skandálu se už žádná z jejích dcer nevdá. Krátce na to si na procházce promluvila Elizabeth s Darcym a později i on požádal o ruku ji a Elizabeth tentokrát neodmítla. Nastěhovali se s Darcym do Pemberley a Jane si s Bingleym koupili sídlo v sousedním hrabství, takže se sestry mohly dál vídat. Jejich manželé kvůli bezpečné vzdálenosti od jejich rodiny a zvláště od paní Bennetové nemuseli mít strach ze skandálů, které by vyplývaly z její poněkud ztřeštěné povahy, a časem dokonce svolili, aby se k nim jezdila podívat Charlotta s Collinsem nebo Catherine s Gardinerovými.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama