"Když to není rozbité, nespravuj to."

Červenec 2008

Římská literatura

16. července 2008 v 15:23 | frida |  Sešit literatury
 • 3. - 2. století př.n.l.
 • výrazně mladší než řecká literatura
 • je nepůvodní a přebírá žánry od Řeků
 • epigram = krátká satirická báseň s vtipným koncem
- jediný nový žánr, který Římané vytvořili
 • KOMEDIE
  • Titus Maccius Plautus - navázal na Řecké komedie ze 4. stol. př.n.l.
   • dějištěm je Řecko, ale je tam římský způsob života
   • drsný vtip, slovní potyčky, fraškovité výstupy, dojemné scény,...
   • zastoupen hudební prvek (dnešní opereta)
   • důležité postavy: otroci a sluhové, kteří rozřešili zápletku ve prospěch svého pána
   • Komedie o hrnci
    • Euklio najde hrnec se zlaťáky a bojí se, že mu ho někdo ukradne, přestože peníze vlastně nejsou jeho. Nakonec je zoufalý, protože se mu hrnec s penězi ztratil a tvrdí, že už nemá pro co žít. (námět k Moliérově komedii Lakomec)
  • Publius Terentius Afer - pocházel z Kartáha (Afer = Arfičan)
   • do Karthága se během 3. Punské války vrátil
   • Kleštěnec
    • Mladý muž chce získat sympatie dívky, kterou miluje. Převlékne se za kleštěnce, dívka ho pustí do domu a on ji znásilní.
 • POEZIE
  • Gaius Valerius Catullus - první římský lyrik
   • odi et amo = nenávidím a miluji
   • Lesbie - Catullus píše o své nešťastné lásce k dívce jménem Lesbie
  • Publius Vergilius Maro - 1. století př.n.l.
   • Zpěvy pastýřské
    • zaměřené na život na vesnici
   • Aeneis
    • Hlavním hrdinou eposu je Aeneas - jediný Trojan, který přežil Trojskou válku. Od bohů dostal povel, aby našel nové místo k životu. V cestě mu stála bohyně Juno (Héra). Aeneas doplul do Karthága, kde se do něj zamilovala královna Didó. Aeneas sice Didónu miloval, ale bohové ho přinutili od ní odejít. Didóna proklela jeho i jeho potomky. Tím autor vysvětluje nenávist Římanů proti Karthágu. Aeneas doplul do Itálie, vzal si dceru krále Latina a založil římský národ.
    • na poslední chvíli odmítl Vergilius epos vydat a donutil ho k tomu císař Augustus, protože Vergilius Augusta v díle opěvoval
  • Publius Ovidius Naso - narozdíl od Vergilia nebyl císařem Augustem oblíben
   • Umění milovat
   • Jak léčit lásku
    • rady "co dělat, když to nevyjde"
   • Proměny - Metamorfózy
  • Marcus Valerius Martialis - vynikající epigramatik
   • "Quintus
    konečně našel výtečnou dívenku k sobě!
    Té krásce chybí oko -
    a jemu asi obě."
   • "Rozvláčné skládám prý epigramy, vytkl mě Velox.
    Stručnější, pravda, má on: do dneška nenapsal nic."
 • PRÓZA
  • Gaius Petronius Arbiter - napsal i román, ale byl to básník
   • byl otráven na příkaz císaře Nera
   • Hostina u Trimalchiona
    • Satirický román líčí průběh jedné podivné hostiny u bývalého otroka, plebejce Trimalchiona, který se nevkusně chlubí svým bohatstvím.
ŘÍMSKÁ FILOSOFIE
 • Stoicismus - pochází z Řecka
  • zakladatel Zenón z Kypru
  • podstata: člověk se musí naučit brát věci tak, jak jsou
  • měli bychom být lhostejní k tomu, co nemůžeme změnit a na co nemáme vliv
  • Seneka - nejznámější stoik
   • dílo: O duševním klidu
  • Marcus Aurelius - císař + stoik
   • dílo: Hovory k sobě
 • Epikureismus - "žij skrytě"
  • Epikuros - filozofie má člověka dovést ke šťastnému (slastnému) životu
  • theodicea - otázka po původu zla ve světě
  • "Bůh je dobrý. Bůh je všemocný. Tak proč je ve světě tolik utrpění a zla?"
   • Bůh zlo nechce odstranit, pak ale není dobrý
   • Bůh zlo nedokáže odstranit, není tedy všemohoucí.
   • Bůh zlo nemůže ani nechce odstranit, pak ale není ani dobrý, ani všemohoucí a není důvod ho uctívat.
   • (bonusová odpověď - nebrat vážně :D ) Bůh zlo může a chce odstranit, ale otázkou je, proč to dosud neudělal...

doplnění

16. července 2008 v 14:56 | frida
dala jsem sem anketu a byl tu i komentář, takže rozšiřuju čtenářáky a dávám k nim věci navíc - info o autorovi a stylu apod. taky jsme udělaly rubriku "sešit literatury" ... takže snad zatím dobrý :D akorát se omlouvám že to bude trvat dýl... mám spoustu práce :D

Řecká literatura

16. července 2008 v 14:34 | frida |  Sešit literatury
 • Homér - jeho eposy mají historicky dokumentární cenu
  • Ilias - epos vypráví o posledním roce Trojské války. Spor mezi Achileem a Agamemnónem, zabití Achilova přítele Partokla a pomsta na Hektorovi
  • Odyssea - návrat Ithackého krále domů z Trojské války - trval deset let
   • odkaz na obsah
- polyteismus = mnohobožství
- bohové mají vlastnosti a podobu lidí
STAROŘECKÁ LYRIKA
 • Sapfó - básnířka žijící na ostrově Lesbos
 • Anakreón - poezie na téma "víno, ženy, zpěv"
  • oblíbený v 18. a 19. století
STAROŘECKÉ DRAMA
 • vzniká v 5. století
 • divadlo se vyvinulo z náboženských oslav na boha vína Dionýsa
 • hrálo se v kamenných amfiteátrech pod širým nebem
 • udržoval se těsný kontakt s publikem, ale směl hrát jen jeden herec - a to muž (později až 3 herci)
 • součástí představení byl sbor (komentoval, rozmlouval s hercem)
 • TRAGÉDIE:
  • Aischylos
   • Oresteia - král Agamemnón se vrací po deseti letech z Trojské války se zajatkyní Kassandrou, dcerou trojského krále Priama. Agamemnónova manželka Klytaimnestra se na něj zlobí, protože před odjezdem do války obětoval Heře jejich dceru Ifigénii, aby si bohyni naklonil. Klytaimnestra spolu se svým milencem krále a Kassandru zabijí. Z ciziny se vrátí Agamemnónův syn Orestes, který se sestrou Elektrou pomstí otce a zabije svou matku i jejího milence. Pomstít se Orestovi chtějí bohyně pomsty Lítice, ale nakonec sbor starců rozhodne o jeho nevině. => zločinnost má posuzovat nezávislý soud (sbor)
  • Sofokles
   • Elektra - Sofokles v díle obhajuje Oresteův čin
   • Král Oidipus - v Thébách vypukl mor a věštec řekl, že bude trvat tak dlouho, dokud nebude vypátrán vrah bývalého krále Laia. Současný král Oidipus zahájí pátrání, ale všechny stopy vedou k němu samotnému. Oidipus přišel do Théb, aby unikl věštbě, která říká, že zavraždí svého otce a ožení se se svou matkou. Opustil Korynt, kde doposud žil, a cestou do Théb omylem zavraždí Laia. Théby sužovala Sfinga, která dávala lidem hádanky a kdo je neuhodl, toho sežrala. Oidipus její hádanku uhodne a stane se novým králem. Ožení se s vdovou po předešlém králi Iokastou a má s ní i děti. Poté co se Oidipus dozví, že král s Iokastou byli jeho skuteční rodiče, oslepí se a opouští Théby a i Iokasta se zavraždí.
   • Antigona - navazuje na Krále Oidipa a odehrává se v Thébách
    • Thébský král Kreon se ujal moci poté, co boj Oidipových synů Eteokla a Polyneika o nástupnictví skončil smrtí obou. Polyneikos hledal spojence i v okolních státech, takže se v zemi usadila cizí vojska. Kvůli této vlastizradě Kreon Polyneika nechce nechat pohřbít. Antigona, sestra Polyneika a Eteokla - ale sama vykoná obřady, je přistižena a zamčena v hrobce. Kreonta neobměkčí ani jeho syn Haimon - Antigonin snoubenec. Ke změně rozhodnutí ho donutí věštec Teiresias a Antigona má být propuštěna. Dívka však spáchá sebevraždu a vlastní rukou hyne i Haimon a jeho matka Eurydika.
    • odkaz na obsah
  • Euripides
   • Elektra - Euripides Oresteův čin odsuzuje a chce jeho smrt
   • jeho díla jsou psychologicky propracovaná
   • deus ex machina "bůh ze stroje" = dílo je rozuzlováno zásahem boha nebo vyšší moci (nedostatek autora a jeho neschopnost složitou zápletku jinak vysvětlit)
   • Médea - děj odkazuje k báji o Argonautech; do vůdce Argonautů, hledajících Zlaté rouno, Iasona, se zamiluje dcera kolchidského krále Médea, která kvůli lásce zabije svého bratra a opustí vlast. Později s Iasonem odejde do Koryntu, kde se Iason rozhodne oženit se s dcerou krále Kreonta, aby zabezpečil své dva syny, které má s Médeou. Kreont Médeu vyžene a ta se rozhodne pomstít. Otrávenými svatebními šaty zabije Iasonovu nevěstu i jejího otce, nakonec zabije i své syny a opustí Iasona, který zůstává osamocen.
   • Euripides dokázal dobře zachytit myšlenky hrdinek (vnitřní boj Médey: láska k dětem versus pomsta)
 • KOMEDIE
  • Aristofanes - komedie politicky nebo společensky zaměřené
   • Lysistraté - Athény jsou zrovna v době Peloponéské války (Athény versus Sparta). Lysistraté vymyslela plán jak válku ukončit - ženy z Athén odepřely mužům všechny milostné hrátky až do konce války. Nakonec bylo díky nápadu Lysistraté dosaženo míru.
 • RÉTORIKA, ŘEČNICTVÍ
  • každý svobodný řecký občan mohl vystoupit na veřejnosti a měl přímý vliv na chod státu = přímá demokracie
  • mluvit na veřejnosti bylo důležité => školy řečnictví
  • Demosthenes - nejlepší řecký řečník (přestože měl hlasový handicap)
   • vystupoval proti makedonskému králi Filipovi => filipiky (řeči proti někomu)
 • DĚJEPISNÁ PRÓZA
  • Herodotos - "otec dějepisu"
   • Dějiny národů žijících okolo Egejského moře - značně nedokonalá dějepisná metoda - věří na zásahy bohů
  • Thukidides - odbornější než Herodotos
   • snaha být objektivní
   • Dějiny Peloponéské války
ŘECKÁ FILOSOFIE
 • Sokrates - 5. století př.n.l.
  • zajímal se o člověka a jeho vlastnosti
  • nezanechal po sobě žádné písemné dílo (vše sepsali jeho žáci, mezi nimi například Platón)
  • sokratovský dialog = učitel otázkami dosáhne toho, že žák "sám" zformuluje i složitou myšlenku => lidská moudrost je v otázkách
  • chodil po ulicích a rozmlouval s lidmi
  • "Vím, že nic nevím"
 • Platon - všechny své spisy psal jako dialog se Sokratem
  • Sokrates vyjadřuje v díle Platonovy názory
  • Obrana Sokratova - jediné dílo, které nepsal jako dialog
   • Sokratova řeč před tribunálem, když byl odsouzen k smrti
   • svět jevů (hmotný skutečný svět, nedokonalý "odlitek světa idejí) x svět idejí (nehmotný dokonalý svět)
  • platonická láska = láska k ideji, ne ke skutečné věci
  • necenil si literatury a chtěl, aby byla poezie zakázána
 • Aristoteles - zabýval se všemi vědními obory => nejvšestrannější učenec starověku
  • Poetika - spis věnovaný literatuře (teorie literatury)
   • dlouho byl vzorem pro literaturu a divadlo

Indická literatura

16. července 2008 v 14:30 | frida |  Sešit literatury
- védy = nejstarší indické literární památky; nábožensko-filozofické texty
- upanišady - na jejich základě vznikl hinduismus
- zakladatel hinduismu = Budha (vlastním jménem Sidhártha)
- "žít není nic radostného"
- "naše potřeby jsou nekonečné"
- "cesta z utrpení spočívá v askezi (= odříkání si potřeb)"
=> nirvana = stav absolutní oproštěnosti od života
MAHÁBHARÁTHA = nejrozsáhlejší epos na světě (200 000 veršů)
PANČATANTRA = soubor pohádek a povídek
· O uhranuté koze
- poustevník si na trhu koupí kozu a vidí ho několik darebáků. Ti se rozhodnou mu namluvit, že vede psa. V té době totiž lidé považovali za strašnou hanbu, když šel mnich se psem. Jeden po druhém ho potkávají a vždy mu tvrdí, že má psa. Mnich sice ví, že je to koza, ale podřídí se názoru většiny a kozu nechá utéct.

Čínská literatura

16. července 2008 v 14:29 | frida |  Sešit literatury
- čínské umění se odvíjí od Konfucia a Lao'C
KONFUCIUS - náboženství konfuciánství
- vede člověka ke správnému životu
LAO'C - náboženství taoismus
- obdivuje přírodu
- správná cesta je pasivita
o Li Po - básník
§ Tři kumpáni = oslava vinného opojení
· báseň vypráví o třech společnících, kteří spolu pijí víno - básník, měsíc, básníkův stín
o Tu Fu - chudý básník
§ Hlad
· básník popisuje jak jeho rodina umírá hladem

úvod

16. července 2008 v 14:22 | frida |  Sešit literatury
ahoj, udělala jsem novou rubriku "sešit literatury" kde bude vše co jsme brali ve škole :D je to na úrovni prváku a druháku SŠ, takže celkem nic moc, ale aspoň něco :D taky pracuju na těch autorech, ale jde to pomalu... tak mějte strpení. sice teď o prázdninách asi moc lidí takovýhle věci hledat nebude (taky nám pěkně klesla návštěvnost :( ), ale až budete potřebovat, je to všechno někde tady :D

Epos o Gilgamešovi

16. července 2008 v 14:18 | frida |  Sešit literatury
- nejstarší literární památka
- mezopotámská literatura
- Gilgameš je králem mezopotámského městského státu Uruku, ale je zlý. Bohové na něj pošlou netvora - Enkidua, aby ho zabil. Gilgameš se ale s Enkiduem spřátelí a polepší se. Poté Enkidu umírá a Gilgameš se vydá hledat nesmrtelnost. Nenajde ji a z toho plyne ponaučení, že každý jednou musí zemřít a že smrt nikdo neodvrátí.

Karel Matěj Čapek Chod - Jindrové

10. července 2008 v 8:27 | frida |  Čtenářský deník
Karel Matěj Čapek Chod
Jindrové
Hlavní postavy: Jindřich Pavák starší, Jindřich Pavák mladší, Jiřina
Generační román jednoho z předních českých novinářů přelomu 19. a 20. století, současníka Karla Čapka (oba byli redaktory Lidových novin), Karla Matěje Čapka Choda, popisuje vztahy mezi otcem a synem, které jsou složité jednak kvůli malému věkovému rozdílu obou aktérů a také kvůli válce a dívce Jiřině...
Jindřich Pavák byl synem bohatého soukeníka z Čech a jeho anglické manželky. Díky cizím kořenům se chlapci dostávalo anglické výchovy, a prestižních škol v Praze. Měl mít skvělou kariéru, kterou narušilo setkání s chudou prodavačkou ovoce - Boženkou Nekušovou. Osmnáctiletý student se s ní na ulici před krámkem srazil, vysypal jí ošatku s jablky a při následném sbírání se sblížili natolik, že ho Boženka pozvala na druhý den do obchodu. Na rozloučenou na něj pro jeho netečnost vyplázla jazyk a to studenta tolik okouzlilo, že nejenže nazítří přišel, ale chodil potom pravidelně. Jindřich se do šestnáctileté Boženky zamiloval a i dívka jeho cit opětovala. Zpočátku se sice zdráhala být s mladíkem pocházejícím z jiné sociální vrstvy, ale po jeho slibech se dala přemluvit. Mts Pawak ovšem z jejich vztahu radost neměla a když se dozvěděla, že je Boženka těhotná, vyplatila její matku a vymohla si na ní slib, že nejen že se syn o dítěti nic nedozví, ale že se Boženka navždy ztratí z jeho života. Aby bylo odloučení dokonalé, odjede paní Paváková i se synem do Anglie k příbuzným.
Mladík na ubohou Boženku zapomene a najde si nový objekt zájmu - sestřenku Mabel Pimpottovou - krásnou anglickou bohatou slečinku. Ožení se s ní a odjedou do Indie, kde Jindra pracuje na univerzitě a zkoumá indickou kulturu. Zabývá se hlavně překladem Kámasútry a orientálních pohádek. Manželství ovšem předčasně ukončí milostný poměr Mabel s indickým důstojníkem. Jindra ztropí scénu a je vykázán z Indie, Mabel zůstává s Indem, do jehož náručí ji vehnala chladnost jejího manžela, který se věnoval svému překladu více než své mladé ženě.
Po návratu do Prahy se osmadvacetiletý Jindřich Pavák dovídá o svém synovi. Mladého Jindru potká zcela náhodou na břehu řeky a je svědkem jeho sporů s Lojzou, synem tesaře, který je vedoucím oddílu "obutých", kteří ve čtvrti na Františku vedou válku proti "bosým" vedeným právě desetiletým Jindrou Nekušem. Podle vyslechnutého jména poznává svého potomka a ujímá se ho. Nejprve se k němu syn chová sice vděčně, ale chladně a neustále utíká zpátky ke svým kamarádům. Potom ale utrpí těžké zranění. Při hře na indiány ho Lojza uhodí dřevěným "tomahawkem" do hlavy a Jindra, který se snaží poranění před otcem utajit stejně jako své návštěvy starého bydliště, skrývá tržnou ránu pod čepicí, která naneštěstí pouští barvu. Z té barvy dostane hoch infekci a několik týdnů leží v těžkých horečkách. Po následném probuzení se ale změní jeho nezkrotná povaha i jeho vztah k otci a nastávají jim blažená léta.
Mladý Jindra svého otce zcela ovládne a má nad ním naprostou kontrolu - Jindra starší ho miluje a chce napravit svou chybu z mládí a tak není nic, co by pro syna neudělal. Jednoho dne ho seznámí s mikroskopem a z Jindry mladšího se tak stane zapálený vědec, specializující se na oční choroby a na lidské oko vůbec. Díky této práci se skvělý univerzitní student seznámí s vrchním radou a jeho krásnou dcerou Jelenou, do které se zamiluje. Jelena je ale dost chladná a jeho city přehlíží. Na jednom plese má být Jindra jako předtanečník a jeho partnerkou má být právě Jelena. Na seznamu potencionálních předtanečníků ale figuruje i jméno Aloise Poniklého, nikoho jiného než tesařovic Lojzu z Františku. Alois připomene společnosti původ Jindřicha Paváka, chlapci se málem poperou na očích veřejnosti a zanedlouho se utkají v souboji, ve kterém jsou oba raněni. Jelena na Jindřicha zanevře, na předtančení jde s Lojzou a pokračuje tím nepřátelství a soupeření obou mladíků. Jindra je nešťastný jednak kvůli promarněné příležitosti stát se zetěm vrchního rady, ale také kvůli tomu že jeho doktorské studium naruší válka. Jindra je povolán do vojny a druhá část románu vypráví o tom, co ho po návratu o několik let později čeká doma.
Jeho otec na něho téměř zapomněl a stal se vůdcem takzvané "Opálky", společenstva umělců, kteří se zajímají o indickou kulturu a podnikají různé akce. Jindra mladší je coby nový důstojník na dovolené doma a otec ho přivádí do své podivné společnosti, kde se zamlklý a chladný Jindra setkává s filozofkou Jiřinou Mentorovou, do které se zamiluje. Oba sice musí svou lásku tajit a bránit se pomluvám a vtipům doktora Černého, dalšího člena Opálky, ale Jindřich je přese všechno rozhodnut pojmout Jiřinu za manželku.
Do děje zasáhne synova hádka s otcem právě kvůli Jiřině, která se líbí i staršímu Pavákovi, a promoce doktora Jindry mladšího. Rodinná hádka nemá obdoby a zdá se, že usmíření je v nedohlednu. Na oslavě po promoci navíc doktor Černý, Jiřina a Jindra nepovstanou od stolu když je hrána píseň rakouského císaře. Jsou proto vyslýchání policií a zatčeni, protože opilý doktor Černý vojáky vykonávající svou povinnost uráží. Jiřina je propuštěna, ale je vytržena z rozmluvy se svým milým, která měla každou chvíli končit žádostí o ruku. Jindra je také zatčen, pro výstrahu je zbaven důstojnické funkce a poslán na frontu do přední linie českého vojska, které má být obětováno ve jménu slávy císařství. Jiřina a Pavák starší jsou deportováni do koncentračního tábora, Jiřina kvůli souvislosti s Jindrou a Pavák kvůli svým znalostem angličtiny - nepřátelského jazyka. Jindra se na frontě setkává opět s Aloisem Poniklým. Tváří v tvář smrti se oba usmíří a naplánují zběhnutí, které překazí nepodaření útok české armády. Češi jsou téměř do jednoho pobiti, pouze Jindra se zachrání, ale přijde o obě oči a má zohyzděnou tvář. Po částečném uzdravení zjistí, že přežil i Alois, kterému Jindra zachránil život a sám se v podstatě obětoval. Alois nemá větších zranění, ale nezapomíná na kamarádovu záchranu života. V nemocnici se Jindra setkává i s vrchní sestrou Ester, která ho nejprve zamění za jeho otce. Jindra pochopí, že sestra Ester není nikdo jiný než Mabel, manželka jeho otce a jeho nevlastní matka. S Mabel se sblíží a všichni tři odjedou do Prahy.
Jindra se návratu právem bojí, ale co ho doma potká, předčí všechny jeho nejčernější představy. Jiřina je těhotná s jeho otcem, protože myslela že je Jindra mrtvý, a v jeho otci viděla jeho podobu a chtěla mít jeho dítě. Jindra je zdrcen a odhání otce od sebe - přikazuje mu odjet do Anglie se svou manželkou Mabel. Jindra starší ho poslechne a Jindra mladší se zavazuje vychovávat svého nevlastního sourozence jako vlastní dítě.
Nastěhuje se k Jiřině a přestože ji nemůže milovat jako dřív, je ochoten s ní a s jejím dítětem žít. Jednu chvíli uvažuje i o sebevraždě a už stojí na pokraji lávky u řeky, do které chce skočit, ale potom uslyší pláč právě narozeného dítěte a rozhodne se dítě s láskou vychovat. Jiřina krátce po porodu umírá.
Ona, Jiřina, plně uvědomila si v tom okamžiku dosah ohromující nabídky Jindrovy, jaké se ani ve snu nenadála.
Poněvadž však nesměl uplynout ještě jeden okamžik, dechla:
"Ano... chci!"
Zvolna pojala hlavu netušícího mučedníka do svých dlaní a políbila ji několikrát, nikoli tak vášnivě jako před čtvrthodinou, zato však zdlouha a s něhou tím větší.
Tentokrát se Jindra už nebránil... naopak, on to byl, kdo tomuto objetí dodal horoucnosti a přitiskl k sobě Jiřinu tak silně, až pocítil u srdce až bodnutí.
Od růžku staré fotografie v náprsní kapse blůzy, od obrázku své matky, od něhož se neodloučil ani potom, když už bylo vyloučeno, že by z ní něco viděl.
Vtom bylo mu, jako by měl svůj fetiš z kapsy vyndat a rovněž zulíbat, ale jeho nechuť k sentimentu mu v tom zabránila. Spokojil se tím, že přes kabát prsty odemkl kartónový ten obdélníček, a při tom zůstalo.
To však stačilo, aby se mu v srdci ozvalo ono jásotné zvolání, jaké se dosud neozvalo, ani když k němu přitiskl tak horoucně Jiřinu.
Ano, matka se přihlásila ze svého záhrobí, jež se Jindrům nikdy nepodařilo místně na hřbitově zjistit, poprvé ozvala se usmířena!
Tak jest - druhá oběť jejího svůdce nebude sdílet její osud, syn napraví, čím se otec provinil...

U2 sunday bloody sunday

8. července 2008 v 10:41


pomozte nám (i sobě :D)

7. července 2008 v 9:27 | frida
rozhodla jsem se dát sem takovej menší průzkum :D takže prosím hlasujte v anketě pod článkem o tom, jaký by měl být lepší čtenářák. uvidíme, na co se máme víc zaměřit, nebo jestli vám to takhle vyhovuje... rozhodně budu ráda za jakýkoli ohlas a hlas :D můžete psát i komentáře (kamkoli - my si to tu někde najdem ;) )
frida