"Když to není rozbité, nespravuj to."

Srpen 2008

R.E.M. photos

30. srpna 2008 v 10:38 *R.E.M.*Diskografie One Night Only

29. srpna 2008 v 9:43 | frida |  *One Night Only*
Started a Fire
1. Just for tonight
2. It's about time
3. You and me
4. He's there
5. Start over
6. Time
7. Stay at home
8. It's alright
9. Sweet sugar
10. Hide

stav z konce prázdnin

29. srpna 2008 v 9:04 | frida |  Připravujeme...
takže - jakej je stav ke konci práznin?
ze čtenářáků se začátkem září můžete těšit na:
Kandidáti existence - Jakub Arbes
Moderní Helota (Tóma) - Jakub Arbes
jak si můžete všimnout, čtu výbor z díla tohohle autora :D
taky mi právě poštou přišlo CD skupiny One Night Only takže o nich asi něco dám i na blog... uvidíme :D

úvod

29. srpna 2008 v 8:54 | frida |  Připravujeme...
uvidíme jestli se to chytí a jestli bude yellow souhlasit (momentálně o tom kvůli svému osobnímu pracovnímu vytížení neví ;) uups :D) ale možná sem budem psát, co se chystá... třeba já například teď čtu další romaneta od Jakuba Arbese tak to sem pak hodím... no - prostě takovej přehled co se tu v nejbližší době může objevit... (smazat se to dá vždycky, ne? :D)
frida

konec druhého ročníku

29. srpna 2008 v 8:48 | frida |  Sešit literatury
tak - tímhle jsem vyčerpala celej svůj sešit :D jak už tu několikrát zaznělo (radši znova) je tam literatura do druháku. za pár dní mi ta škola začne zase, takže tam budu (možná) postupně přidávat další - uvidím jak na tom budu s časem :D
snad to někomu pomůže a kdyby ne, tak jsem se aspoň naučila rychlejc psát "všema deseti" :D (za ty dva měsíce mám cca 250 úhozů za minutu :D )

Realismus v Čechách - historická literatura

29. srpna 2008 v 8:47 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Čechách - historická literatura
· Alois Jirásek
o chtěl studovat výtvarné umění, ale potřeboval rychle vydělat peníze a tak šel studovat dějepis
o barvité líčení děje, dynamizuje situaci krátkými (často zvolacími) větami, vystihuje atmosféru doby
o Jiráskova umělecká síla = opisný přístup a popisy
o naproti tomu nevěnoval pozornost psychologii postav, které se zase věnovat Zikmund Winter
§ "Kde je u Jiráska mezera, tam stojí Winter."
o svými historickými prózami obsáhl celé české dějiny od nejstarších dějin přes husitství a pobělohorskou dobu až po národní obrození (po svou současnost)
o Jiráskovo vnímání dějin je dnes kritizováno protože vstřícně hodnotil husitství (dnes je považováno za "rebelii"), doba pobělohorská zase podle něho byla "dobou temna" ale katoličtí historikové ji považují za kulturní rozmach
o Jirásek je ve výkladu dějin idealogický
o Staré pověsti české
o středoškolský učitel dějepisu na gymnáziu v Litomyšli
o odsud materiál k dílu Filozofická historie
o popisné scény bitev a davových scén
o opírá se o Františka Palackého
o snažil se vytvářet rozsáhlé románové kroniky
o Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo - trilogie z husitské doby
o U nás - doba Temna (pobělohorská)
o F. L. Věk - doba národního obrození
o Psohlavci - z doby 17. století
o Jiráskova koncepce dějin byla sympatická komunistům (ministr Nejedlý), vydával se ve stotisícových výtiscích, ale násilná propagace mu uškodila
· Zikmund Winter
o zaměřil se na 17. století - jeden z nevětších historiků doby
o neměl zájem o vytvoření velkých románových epopejí a kronik - píše kratší útvary - nejčastěji historické povídky
o v dějinách nehledá ideologický smysl
o příběhy konkrétních lidí, kteří ho zaujali při studiu historických pramenů
o psychologicky živější a hlubší
o užívá více archaismů a dobových slov
o Rozina sebranec
§ povídka
§ sebranec = nemanželské pohozené dítě
§ Rozina byla pohozena před Anežským klášterem v Praze - vychovává ji náhradní rodina, ale celý život si s sebou nese "znamení hanby"
§ vyrůstá v krásnou dívku, ale stále více si uvědomuje, že mezi ostatní nepatří
§ v 17 letech se zamiluje do italského skláře, který si ji ale nemůže vzít, protože by ho kvůli jejímu původu nepřijali do cechu
§ Rozina zanevře na lidi a chce se pomstít mužům - vezme si starého muže, podvádí ho a tím snižuje ve městě jeho důstojnost, až si její muž najme vraha, který Rozinu zabije a její tělo se dostává zpět do Anežského kláštera
o Krátký jeho svět
§ povídka
§ učitel Jan Pistora si všimne, že jeho šéf má pletky s vdanou ženou - snaží se avantýře zabránit, ale padá na něj podezření, že milencem oné ženy je on => žárlivý manžel ho zavraždí
o Nezbedný bakalář
§ humorná povídka
o Mistr Kampánus
§ jediný román
§ Jana Kampanus Vodňanský - rektor Karlovy Univerzity kolem roku 1620 => jeho životní příběh + všechny významné události /například i bitva na Bílé Hoře)

Realismus v Čechách - městská próza

29. srpna 2008 v 8:42 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Čechách - městská próza
· iniciátor - Jan Neruda (fejeton "Je Praha poetická?")
· Jakub Arbes
o Májovec (publikoval v almanachu Máj)
o první technik v české literatuře
o studoval reálné gymnázium (matematika, přírodní vědy)
o nedokončil technickou školu
o živil se jako novinář, ale psal opozičně a přišel o místo
o nový žánr Nerudou nazvaný ROMANETO
o Sv. Xaverius
o romaneto = východiskem je iracionální (tajemná) situace, která se logickou dedukcí v průběhu děje objasní
§ další autoři romanet:
· Ladislav Klíma (Utrpení knížete Sternenhocha)
· Jaroslav Havlíček (Zánik městečka Olšiny)
o Ukřižovaná
o Ďábel na skřipci
o Kandidáti existence
§ odkaz na obsah
o Newtonův mozek
· Ignát Herrmann
o povídky z pražské periferie (předměstí)
o Otec Kondelík a ženich Vejvara
§ známý román
§ humoristický příběh pražské rodiny
o U snědeného krámu
§ hlavní postava Martin Žemla vzpomíná na své mládí a lituje toho, že se nevěnoval studiu a musel odejít do učení, kde ho mistr učil šidit => po čase otevře vlastní krám a ožení se s ženou, která ho nemiluje (Pavlína Šustrová)
§ žije nešťastně ale před ostatními se přetvařuje - Pavlína ho podvede s vojákem, služka ho okrádá a jeden známý - alkoholik - ho také obírá => ztráta peněz a bankrot
§ román končí Martinovou sebevraždou (rozpustí si sirky v pivě)
§ myšlenka: "Zlo plodí zlo a jedna zkažená generace druhou."
§ sugestivní vylíčení lidského úpadku
· Karel Matěj Čapek-Chod
o novinář Lidových novin s Karlem Čapkem - aby se odlišil - přídomek "Chod"
o Turbina
§ krach pražského továrníka Ullika => chce do své továrny zabudovat turbínu a zvýšit výkonnost
§ turbína starou továrnu zboří - krach i Ullikovy rodiny => dcera s pěveckým talentem se zhroutí psychicky i fyzicky = zničení naděje na kariéru zpěvačky
o Jindrové
§ psychologicky hluboce vykreslený vztah otce se synem
o Kašpar Lén mstitel
§ odkaz na obsah
§ zedník Kašpar Lén se vrací z vojny za svou dívkou Mařkou a zjišťuje, že se z Mařky stala prostitutka kvůli kupci Konopíkovi (kdysi se Mařčin otec vloupal k sousedovi pro jídlo a byl chycen - Konopík nic neoznámí policii když mu otec pošle Mařku - otec to udělá a z Mařky se stane prostitutka a otec se utrápí k smrti)
§ Lén kupce zavraždí a je souzen - uprostřed procesu ale umírá
§ český naturalismus (pudové chování Kašpara Léna, ...)

Realismus v Čechách - vesnická literatura II.

29. srpna 2008 v 8:29 | frida |  Sešit literatury
· Tereza Nováková
o část života žila v Litomyšli
o manžel byl kolegou Aloise Jiráska (učil dějepis)
o poznávala tamější kraj a sbírala materiál => literární zpracování - autentické postavy (z Poličska, z Litomyšlovska) lidí, které chtějí dosáhnout lepšího světa ale nedaří se jim to a osobně na to doplácejí
o Na Librově Gruntě
§ grunt = statek
§ problematika roboty
o Jiří Šmatlán
§ hledá životní filozofii - kvůli tomu zanedbává svou rodinu
§ je nadšen myšlenkami sociální demokracie, ale umírá a zjišťuje že skutečnou pravdu nelézt nelze
o Děti Čistého Živého
§ nejlepší dílo
§ rozpad náboženské sekty, která ve Východních Čechách skutečně působila
§ sekta věřila v Čistého Živého = vše dobré na světě
§ srazy se nazývaly hody lásky
§ obviněni ze sexuálních praktik => rozpad => vůdce Kvapil spáchal sebevraždu
· Josef Karel Šlejhar
o černé vidění světa (znechucení z brutality apodobně)
o agresivita společnosti se prý vybíjí na slabých jedincích
o Kuře melancholik
§ smutná novela o chlapci, který ztratil matku a jeho nová macecha ho nenávidí => jeho jediným přítelem je "ošklivé odstrkované kuře melancholik", které s ním na konci díla v bídě a nemoci umírá
o český naturalista
o paralelismus = souběžné líčení údělu více postav
· Karel Klostermann
o narozen v Rakousku
o žil na Šumavě v česko-německém prostředí => výborný znalec
o názor, že Šumava má patřit oběma národům
o cit pro vykreslení živelných pohrom
o Ze světa lesních samot
§ realistický popis života lidí žijících v lesní samotě uprostřed nudy a stereotypu a boje s pytláky
§ hlavní postavy: Emil Kořán (revírník), Karel Svijanský
· Jindřich Šimon Baar
o katolický kněz na Chodsku
o křesťanské mravní postoje, láska k lidstvu
o Pro kravičku
§ povídka o mladých manželích z Domažlicka
§ zárukou slušné životní úrovně je vlastnictví krávy => odcházejí do Německa těžce pracovat a vydělají na krávu, která jim ale brzy pojde
§ v Německu se seznámili s českým umělcem studujícím na akademii - ten si je oblíbil a přijel je navštívit v okamžiku smutku - namaloval truchlivou scénu a obraz dal do galerie
§ našel se kupec a malíř mu ho prodal s podmínkou, že kupec pošle manželům novou krávu
o Jan Cimbura
§ hlavní smysl = snaha vykreslit postavu ideálního českého sedláka = Jan Cimbura = "dokonalý člověk" (dobrý hospodář, svědomitý křesťan,...)
§ vrchnost žije se sedláky v souladu
§ podobné Babičce Boženy Němcové - ale působí věrohodněji
§ zfilmovaný

Realismus v Čechách - vesnická literatura I.

29. srpna 2008 v 8:29 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Čechách - vesnická literatura
· Karolina Světlá
o Johana Rottová (vlastní jméno), provdaná Mužáková
o pocházela z jedné z nejbohatších pražských rodin => rodina neměla na profesi spisovatelky žádný zájem
o jako Češka a jako spisovatelka se projevuje až pod vlivem manžela Mužáka (její domácí učitel)
o sňatek z rozumu - narušen románkem s Janem Nerudou (vztah s ním poznamenal dílo Karoliny Světlé)
o v prózách si vybírá dívčí hrdinky a vždy jsou to silné osobnosti - dívky, které pro veřejný zájem dokáží obětovat své osobní city a obětují se pro vyšší poslání - stejně jako Světlá potlačila svou lásku k Nerudovi
o jádro díla = vesnické ještědské romány = ještědské prózy
o zemřelo jí dítě => byla poslána do Podještědí do vsi Světlá, kde si to zamilovala a čerpala tam náměty
o dějově jednoduché, ne psychologicky hluboké postavy
o zčásti realistická (ale chce vychovávat)
o Vesnický román
o Frantina
· Karel Václav Rais
o učitel v Linsku
o náměty z Českomoravské vrchoviny a z Podkrkonoší
o po konci učitelské kariéry přesídlil do Prahy a začal psát
o různě zaměřené rozsáhlé dílo
o nejhodnotnější = prózy zobrazující vesnický život 19. století
o zachytil vpád peněz na vesnici a následnou deformaci obyvatel a úpadek jejich morálky
o kladné postavy = výminkáři (čistí, pracovití, milují své děti, ale sklízejí za to jen nevděk)
o Výminkáři
§ (= staří lidé, kteří předají statek svým dětem a žijí s nimi)
§ povídkový soubor
§ Kalibův zločin
· dělí se pozůstalost po staré Kalibové => vše si rozebere Kalibova dcera Nána a Kalibův zeť Smrž. Další syn Vojtěch nic nemá - získá statek poté, co Kaliba odejde na vejminek.
· Kaliba se seznámí s Boučkovou a její dcerou Karlou. Vojta si Karlu vezme za manželku => zpočátku šťastné manželství ochladne - Karla s Boučkovou nic nedělají a utrácejí
· Vojta strádá a je pomlouván
· Karla má syna (zjistí se, že není Vojty, ale vojáka Rachoty) => ponižují Vojtu a on je vyžene - Karlu napadne a jde na měsíc do vězení
· když se vrátí, Karla je v jeho domě s Rachotou - ve vzteku ji zabije a pak sám umírá (mezitím zemřel i Kaliba)
§ Po letech doma
· dva synové - jeden dostal statek, druhý byl vyplacen a odešel do Prahy
· ten v Praze dostane tuberkulózu a prosí rodiče, aby směl strávit pár dní na venkově u nich - oni souhlasí, ale jeho bratr se bojí výdajů navíc => chová se k němu hrubě a předstírá, že ho nezná
· v noci klepe nemocný na bratra - on dělá, že ho neslyší a ráno najdou nemocného mrtvého
§ využívá nevlastní přímou řeč - přímá řeč bez uvozovek
· myšlenky a vnitřní pochody postav
o Skleník
§ (prosklený kus nábytku s vystaveným nádobím)
§ dva mladí manželé se přestěhují na vesnici a po zabydlení je navštěvují sousedé, kteří je začnou pomlouvat, protože "nemají ani skleník"
§ absence skleníku ve výbavě bytu rodinu diskvalifikuje => terč pomluv a urážek
§ manželům po čase dojde, proč je všichni pomlouvají - žena napíše rodičům zoufalý dopis a žádá je o skleník
§ oni jí pošlou kredenc, která je nyní módnější a rodina se dostane do čela vesnické aristokracie
§ => popis společenského stavu, kdy jsou lidé hodnoceni pouze podle toho, co mají, ale ne podle toho, jací jsou (=snobismus)
o Zapadlí vlastenci
§ jeden z idylických románů
§ oslava buditelů žijících v Podkrkonoší ( = daleko od Prahy), kteří žijí pro vlast, milují češtinu a jsou na sebe hodní
o Pantáta Bezoušek
§ bodrý venkovan, kterého všichni obdivují pro jeho smysl pro humor
o Západ
§ psychologický portrét devadesátiletého faráře s farností v odříznuté vsi v horách
§ Farář Kalous zasvětil svůj život práci pro druhé a nyní zůstává osamocen zatímco jeho vrstevníci umírají

Karolina Světlá - Vesnický román

29. srpna 2008 v 7:51 | frida |  Čtenářský deník
Karolina Světlá
Vesnický román
Hlavní postavy: Antoš Jirovec, rychtářka, Sylva
Antoš Jirovec je synem chudého pracovníka v lomu Jirovce a jeho mladé krásné ženy, Jirovcové. Manželé žijí i přes svou nemajetnost poctivě a ani jeden z nich by se nikdy nedopustil žádného hříchu. Jirovcová dokonce po smrti manžela odmítne nabídku k sňatku od mladíka, kterého miluje, protože chce až do smrti zůstat věrná svému manželovi. Jirovec umírá, když je jemu synovi Antošovi jeden rok a mladá vdova musí dítě a sebe živit sama. Je sice pracovitá, ale syna musí dát v útlém věku do služby k rychtářovi, který ho živí a má ho rád jako vlastního syna. Rychtářka mu totiž povila pouze dceru, která je navíc nehezká a neduživá. Antoš tedy sice žije v přízni svého hospodáře, ale zato je trnem v oku ostatním sloužícím. Mladík je ale pracovitý a chytrý, takže mu nikdo nic nemůže vytknout. Snad jen přehnanou uzavřenost. Antoš je totiž nejhezčí a nejžádanější hoch ve vsi, přesto si však děvčat nevšímá a ani nechodí tancovat.
Antoš Jirovec žije u rychtáře šťastně až do svých dvaceti let. Jeho "otec" ho dokonce vykoupí z vojny, ale po rychtářově smrti převezme statek rychtářova dcera se svým manželem - lakomým a zlým mlynářem, který týrá nejen své čeledíny, ale i svého otce, který je u něho na výminku. Mlynář statek převezme, snaží se zbavit rychtářky i Antoše. Jirovcovi hrozí vojna a mladík má z uniformy takový strach, že souhlasí s rychtářčiným návrhem, který by je oba zachránil. Rychtářka si chce Antoše vzít za muže. Tím by dala statku nového hospodáře, mlynáře a dceru vypudila, a Antoše zbavila vojenské povinnosti. Antoš s jejím návrhem souhlasí - rychtářku má rád jako svou matku. Jeho pravá matka ovšem z nápadu není nadšená. Tuší, jak takové manželství dopadne. Potvrdí se její nejčernější obavy - z jejího syna se stane "nášlapek" starší manželky.
Zprvu je sice manželství šťastné, rychtářka (v knize je pod tímto označením nadále uváděna, přestože nyní má ves nového rychtáře - je jím hospodský) porodí Antošovi dva syny, oba se milují a vše by bylo v pořádku, nebýt věkového rozdílu a rychtářčiny žárlivosti. O deset let starší žena by totiž ráda měla z muže stále zamilovaného jinocha, který by se jí věnoval. Antoš se ale chce starat i o děti a o hospodářství. Rychtářka se nudí a z nudy si začne vymýšlet. Nejprve Antoše žertem podezírá z nevěry, nakonec svým lžím a křivým obviněním skutečně uvěří. Následují neustálé hádky a rozepře. Antoš to jednou nevydrží a manželku málem udeří. Chce se usmířit a slíbit ženě, že se změní, aby byl takovým, jakým ho chtěla mít. Rychtářka si ale myslí, že malou scénou Antoše zlomí ještě víc a donutí ho tím spíš, aby se k ní vrátil. Přežene to a odejde i s dětmi spát do jiného pokoje, děti dokonce trestá, když se po otci ptají. Antošovi dojde trpělivost a rozhodne se od ženy odejít.
Ve vsi se zatím povídá o neshodách mezi manžely. Antoš se jde s hospodským podívat na tradiční stínání kohouta - soutěž, při které se člověk se zavázanýma očima po náležitém roztočení a zmatení-se snaží najít kohouta přivázaného k sudu a sekerkou mu utnout hlavu. Sám Antoš toto klání několikrát vyhrál. Letos se ale žádnému mládenci nemůže podařit kohouta najít. Ani Antoš to nedokáže, a nakonec přijde z davu dívka Sylva, která, k nelibosti chlapců a údivu všech, kohouta přemůže.
"Divoká" Sylva žije v horách se svým hrubým strýcem, nikdo ji nevychovával a rostla jak to dříví v lese. Stala se z ní ale zdatná obchodnice a procestovala nejen cele Podještědí, ale i přilehlou cizinu. Po výstupu s kohoutem se jí zahanbení chlapci snaží dohonit a potrestat. První je u ní Antoš, chytí ji, ale dívka ho poraní dýkou a uteče. Antoš souhlasí s tím, aby chasníci z vesnice jednali jeho jménem a po jeho odchodu za obchodem (ve skutečnosti spíše útěkem od manželky), chlapci Sylvu zažalují za ublížení na zdraví jednoho z nich (Antoše), a za nactiutrhání. Sylva stráví pár týdnů ve vězení a to ji ještě více popudí proti Antošovi, kterému navíc vyčítá jeho chladnost. Rychtářce dojde, že by v Sylvě měla zdatnou pomocnici v dělání svých protiantošovských intrik. Antoše před ní pomluví a Sylva, která všemu věří, ji od té doby pomáhá.
Když se Antoš vrací z ciziny, nachází doma Sylvu, a jeho zlost ještě vzroste, když zjistí, že jeho synové jsou pryč. Rychtářka je schválně odvezla z domu, aby svého otce neviděly. Pro Antoše je to poslední kapka a rozhodne se od ženy nadobro odejít. Ještě před odchodem ale Sylvě poví pravdu o svém nešťastném životě.
"Netřeba, abych ti teprv pověděl, jak to stojí mezi mnou a ženou. Víš to zajisté dopodrobna, i slyšíš o tom každý den. Nepatří mi, abych ti dokazoval, má-li pravdu čili nic, chci si hledět pouze věci. Krátce, jsem u rychtářky špatným člověkem: zprostil bych ji rád navždy manžela, dle náhledů jejích nehodného - kdyby dětí našich nebylo, starou kdybych neměl matku a kdybych nechtěl vždy tak jednat, aby byl se mnou spokojen nebožtík otec. Slíbil jsme jí však, že budu o tom přemýšlet, jak by bylo nám oběma vyhověno a dětem přitom nepříliš ublíženo. Také jsem na to šťastně přišel, i počal jsem již myšlénku svou uskutečňovati..."
Antoš chtěl pokračovati, ale síla ho opouštěla. Sylva slyšela na urychleném jeho dechu, jak to v prsou jeho pracuje. Klesl hlavou na sloup pavlače a tak mluvil s ní dále.
"Před světem zůstaneme spojeni, ale vpravdě se rozejdeme. Co je její, není již moje, a co je moje, na to nemá ona práva. Odešel jsem odsud s penězi vypůjčenými, abych si založil samostatnost. Nedlužil jsem se však na statek, nýbrž matka ručí za mne vlastnictvím svým. Zajel jsem si do Uher pro koně a zavedl jsem si o vlastní újmě s nimi obchod. Měl jsem hned naponejprv zvláštní štěstí. Koupil jsem dobře a ještě lépe jsem prodal; rozumím koním, vím, co jim svědčí a nesvědčí, jako málokdo; to mi přichází teď velmi vhod. Obchodníci tamější se na mne přeptali, dověděli se, že jde o mně dobrá pověst, a v dopise, který mne právě teď došel, nabízejí mně znovu dobrý obchod. Myslím, že bude druhá cesta moje ještě požehnanější než první. Jsa na cestách za obchodem svým, budu domova vzdálen, a přec mi to nebude moci nikdo vyčítat a rychtářku za to tupit. Je mnoho lidí hodných v našich horách, kteří jsou doma jen hostmi, poněvadž musí do světa za výdělkem. Nebude se moci o nás jiného říci, než že jsme příliš žádostivi peněz, příliš hltavi po bohatství, že při statku tak velkém ještě chodím do světa vydělávat. Tuto výtku budeme ovšem muset na sobě nechat. Nehodlám však rychtářce samé zůstavit starost o děti a o domácnost, chci děti šatit a jim poskytnout školní potřeby, ona ať je stravuje. Také jí budu platit šafáře, když v statku již pracovati nebudu. I to jí svědomitě nahradím, co spotřebuju, přijdu-li do hor občas na návštěvu, abych se na děti podíval; pak si je ale odvést nedám jako tentokrát, toho ji ubezpečuji. Zde tyto bankovky jí odevzdej na srážku našeho účtu. Vedu jej přísně od té chvíle, co opustila s dětmi sednici, v níž jsem s ní od svatby společně bydlel, v níž se oba hoši naši narodili. Opustila ji, vyhrožujíc jim trestem, když pro mne plakali, opustila ji, když jsem před ní téměř na kolenou ležel, prose ji jako žebrák za lásku, jíž jsem přísámbůh bez nejmenší viny pozbyl..., nikdo mi nemůže pokládat za hřích, že jsem chtěl být vedle ní mužem a nikoli jen zamilovaným chlapcem, jak ona tomu chtěla. Od té chvíle jsem ji přestal považovat za ženu a nikdy... nikdy jí již nebude..."
Po jeho odchodu se Sylva změní. Pozná, že rychtářka není v právu a začne se starat o Antošovy děti, které jejich matka zanedbává. Také pomáhá staré Jirovcové, která si Sylvu oblíbí. Za několik let se Antoš na Štědrý večer vrátí a jde rovnou k matce. Ke svému překvapení zde najde své syny a Sylvu. Dovídá se o Sylvině proměně a do dívky se zamiluje, stejně jako o na do něho. Je rozhodnut se s rychtářkou rozvést, což předtím kvůli dětem a její cti nechtěl. Toto rozhodnutí soudně podpoří tím, že když měly jeho děti neštovice, jejich matka od nich utekla, aby unikal nákaze. Sylva se o ně starala úplně sama a nakonec pečovala i o Antoše, který se také nakazil. Jirovcová se o rozvodu dozví a nesouhlasí s ním. Podle jejího člověk nesmí rozdělovat, co Bůh jednou spojil, a její syn nemá právo na rozvod, ačkoli jeho odchod od ženy byl podle ní rozumný. Jirovcová syna přesvědčí a Antoš je ochoten matku poslechnout a se ženou zůstat. Rychtářka se však mezitím o rozvodu také dozví a zuří vzteky. Již léta se stýká s Mikusou, údajným čarodějem. Nyní poslechne jedné z jeho mnoha rad a chce Antoše proklít. Má odříkat třikrát otčenáš i Věřím v boha, přitom stát na kříži u křižovatky v pozici Ukřižovaného a být oděna v rubáši vlastní výroby. Tím vyvolá zlého ducha, kterému se krví upíše. Rychtářka vše připraví, ale u křižovatky ji překvapí Sylva, která zde čeká na Jirovcovou. Sylva jde stařeně naproti protože doufá, že bude se synovým rozvodem souhlasit a že jim pak dovolí, aby se vzali. Sylva se zhrozí, když pozná kletbu a snaží se rychtářku zastavit slibem, že Antoš navždy bude jen její. Rychtářka úlekem spadne z kříže a strhne dívku s sebou. Obě nejeví známky života, nakonec se však Sylva vzpamatuje, zatímco rychtářka umírá. Přestože by se nyní Sylva mohla s vdovcem Jirovcem nechat oddat, nechce tak učinit kvůli svému slibu rychtářce a odchází do kláštera. Antoš žije se svou matkou v její chalupě, ke které přikoupí pozemky a na statek se nastěhuje mlynář s rychtářovic dcerou. Jirovcová zemřela pokojně v náručí svého syna, se kterým se usmířila, a ani Antoš ji o dlouho nepřežil.

Realismus v Čechách

29. srpna 2008 v 7:41 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Čechách
2. polovina 19. století
· realistické tendence jsou patrny v díle Boženy Němcové, Borovského, Nerudy,...
· oblasti podle zaměření
o vesnická próza - život na vesnici
§ K. Světlá, K. V. Rais, J. Š. Baar, K. Klostermann
o městské prostředí
§ Neruda, J. Arbes, I. Herman
o realisticky psaná historická literatura
§ Zikmund Winter, A. Jirásek

Srandovní krátká povídka s reklamama :D

28. srpna 2008 v 21:01 Kravinky
našla jsem to na jednom blogu - tam bylo že je to z jinýho apod. :D takže nejprvnější zdroj je asi tenhle: http://my-barbie-blog.blog.cz/
jinak jsem to už četla někdy dávno, takže to není žádná novinka :D ale i tak to stojí za přečtení
Jedno obyčejné ráno:
Ráno. Budí mě ten nový mobil od Vodafonu za 7Kč. Je to tedy v mých rukou, jestli vstanu, nebo ne. Rozhoduji se pro tu první možnost, takže po vykonání potřeby na tak čistém záchodě, že by se z něj dalo jíst, protože je umytý Domestosem, díky němuž miliony bakterií zemřely, se ocitám v koupelně. Tam nemám strach o své zuby, neboť používám Colgate - kartáček zubařů. Snídám samozřejmě sušenky BeBe, aby mi nechyběla energie, k tomu popíjím Granko, neboť ráno dělá den a nakonec si nezapomenu vzít svůj Actimel, jinak budu mít oslabenou obranyschopnost. Po každém jídle si dávám žvýkačky Orbit, které snižují riziko vzniku zubního kazu až o 40%. Jdu se převléct. Musím ovšem použít Rexonu, ta mě nezradí. Beru si to staré tričko, ale protože bílá bílou je, vezmu si s úsměvem ještě svetr, který ovšem není nový, jen vypraný v Perwolu. Zamířím do koupelny, abych si učesala své vlasy, umyté šamponem Elséve od L´Orealu, vždyť já za to stojím. Před zrcadlem už ale mamka řeší dilema, jakou si vzít řasenku. Jestli Obsesión a bude tak posedlá objemem a délkou svých řas, což není hřích, nebo Astor, protože je krásné být sama sebou. To už je vzhůru i taťka. Smaží si volské oko na pánvi od Tefalu, neboť chytré věci nenahradíš.
Co to tu tak krásně voní? Áá, Jihlavanka, poctivá káva. Obouvám si boty od Rena, které už nevyzuji. Na svačinu mám Disko, abych ve škole mohla zatočit s nudou, a Kofolu. Tu přece miluji, takže není co řešit. Brácha ovšem dává přednost Spritu, žízeň totiž nikdy nevyhraje, mamka Aquilu, aby byla zdravější a krásnější jako miss a taťka má více chuti do života s Poděbradkou. Odcházím a protože jsem pojištěna u České pojišťovny, která chrání mé sny, nebojím se, že o ně během dne přijdu...

Ernest Hemingway - Stařec a moře

28. srpna 2008 v 13:29 | frida |  Čtenářský deník
Ernest Hemingway
Stařec a moře
Hlavní postavy: rybář Santiago, chlapec Manolin
Krátká novela, za kterou dostal autor roku 1954 Nobelovu cenu.
Hlavním hrdinou je starý rybář Santiago, nazývaný jednoduše Stařec. Jako malý chlapec byl námořníkem a plavil se do Afriky, kde se přátelil se lvy a později se stal rybářem a oženil se. O lvech se mu dnes již jen zdá, jeho žena zemřela a Stařec žije úplně sám v nuzné chatrči. Přežívá pouze díky starostlivosti jeho sousedů a především malého chlapce Manolina, který se s ním dříve plavil po moři, ale když Stařec po dlouhých čtyřicet dní nic nechytil, rodiče mu přikázali jít na nějakou jinou, "šťastnější", loď. Nyní je Stařec čtyřiaosmdesát dní bez úlovku a rozhodne se vyjet na širý oceán a zkusit, jestli se k němu štěstí vrátí. Brzy narazí na obrovskou rybu, která se zahákne za hák. Je ale příliš velká a silná a Stařec ji nedokáže zabrzdit, ryba tedy po celé tři dny člun táhne. Santiagovi ubývají síly, ruce má od lana rozedřené a do zad se mu zařezává provaz, kterým ryba táhne. Přesto se ale nevzdá a je dokonce schopen ulovit si něco k jídlu. Mezitím co čeká, až ryba dodělá, přemýšlí o svém životě, lituje statečnou rybu, která tak dlouho odolává jisté smrti, a přeje si dokonce sám být takovou rybou.
Ryba se unaví a nakonec ji Stařec dostane. K smrti vyčerpán ji přiváže na bok člunu, protože jeho úlovek je delší než jeho loďka a na dno by se nevešel. Pluje zpět ke své chatrči v Havaně, ale mrtvá ryba za sebou nechává krvavou stopu, která naláká žraloky. Prvního Stařec zabije harpunou, kterou ale ztratí spolu s kusem ulovené ryby, takže krvácející tělo opět láká další mrchožrouty. Další dva žraloci také dopadnou špatně, ale potom už Starci nezbývá žádná zbraň, šeří se a on je již vyčerpaný. Zaútočí na něho celé hejno a rybu mu snědí. Santiago se vrátí domů jen s kostrou, která ale stačí k tomu, aby vzbudila v obyvatelích Havany patřičný respekt. Rybí kostra totiž měří neuvěřitelných pět a půl metru.
O starého rybáře mají obyvatelé strach, nejvíce je vyděšen Chlapec, který Starci slibuje, že s ním bude opět rybařit. Stařec si díky tomuto vyčerpávajícímu souboji uvědomí sílu přírody a to, že proti ní člověk nemůže sám bojovat.
Hlavní myšlenka díla je obsažena v citátu:
Od chvíle, co byla ryba zmrzačena, se na ni nepodíval. Když byla zasažena ona, bylo mu, jako by byl zasažen on sám.
Ale zabil jsem žraloka, který mou rybu zmrzačil, utěšoval se. A byl to ten největší dentuso, jakého jsem kdy viděl. A bůh ví, že jsem viděl pořádné kusy!
Bylo to příliš krásné na to, aby to vytrvalo, opakoval si v duchu. Kéž by to tak byl sen, kéž bych byl tu rybu nikdy neulovil a kéž bych ležel sám doma v posteli na novinách!
"Ale člověk není stvořen pro porážku," promluvil nahlas."Člověka je možno zničit, ale ne porazit." Jenže mi je přece jen líto, že jsme svou rybu zabil, pokračoval v myšlenkách. Teď přijdou horké chvíle a já nemám ani tu harpunu. Dentuso je krutý a schopný a silný a inteligentní. Ale já byl inteligentnější než on. A možná že ani ne. Možná že jsem byl jen líp ozbrojen.

Realismus v Anglii

28. srpna 2008 v 11:37 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Anglii
· Charles Dickens (odkaz na medailonek autora)
o v jeho vrcholných dílech jsou hlavními hrdiny chudé děti protloukající se životem
o => autobiografická témata (od deseti let musel pracovat, aby se uživil)
o Oliver Twist
o David Copperfield
o Nadějné vyhlídky

Realismus v Americe

28. srpna 2008 v 11:34 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Americe
· Herman Melville
o Bílá velryba
§ hlavní postavou je vypravěč - Izmael, který se chce nalodit na velrybářskou loď aby zažil dobrodružství
§ v hostinci přespává s lidojedem Kvikvegem a stanou se z nich přátelé
§ vyplují na výpravu a zjišťují, že pravým účelem cesty je lov bílé velryby Moby Dicka, která ukousla nohu kapitánovi lodi Achabovi a on se jí chce pomstít
§ zaútočí na ni, ale velryba zničí jejich loď a všichni kromě Izmaele zahynou
§ hodnota je v symbolickém plánu románu, ne ve vylíčení velrybářského lovu
§ bílá velryba = symbol cíle, kterého se člověk snaží dosáhnout, a zapomíná pro to na vedlejší souvislosti - to ho může stát život

Realismus v Rusku

28. srpna 2008 v 11:30 | frida |  Sešit literatury
Realismus v Rusku
· Nikolaj Vasilijevič Gogol
o Revizor
§ drama
§ vyprávění je neutrální, popisuje špatnosti společnosti (úplatkářství, podlézání, porušování listovního tajemství,...)
o Mrtvé duše
§ román
§ satira na ruské statkáře
§ Čičikov (hlavní postava) začne podnikat s dušemi zesnulých mužiků (nevolníků) => každý statkář musel platit z nevolníků daně od jednoho sčítání lidu do druhého stejně veliké - nezáleželo na tom, jestli nějaký nevolník zemřel
§ Čičikov kupuje doklady mrtvých a na základě počtu mužiků dostává půjčky od banky
§ živí ho nepružnost ruských zákonů
§ zaměřeno na špatné vlastnosti statkářů - na jejich krutost a lakotnost
· Lev Nikolajevič Tolstoj
o výstřední názory
o ovlivněn křesťanstvím
o "Zlu se nesmí odporovat násilím."
o Anna Karenina
§ 2. polovina 19. století
o Vzkříšení
§ vážený majetný kníže Něchljudov je jako člen poroty přítomen procesu ženy, souzené pro vraždu
§ poznává v ní Kaťušu Maslovovovou, kterou kdysi svedl, přivedl do jiného stavu a opustil - z dívky se poté stala prostitutka
§ kníže ji lituje a snaží se jí zpříjemnit pobyt ve vězení. Vzdává se svého majetku a když je žena odsouzena do vyhnanství, následuje ji a nabízí jí manželství
§ dívka ho však odmítne a kníže pochopí Kristovo učení - román končí 10 přikázáními
o Vojna a mír
§ pojednává o Napoleonově tažení do Ruska, nesleduje pouze válečné události, ale i život v Rusku
· Anton Pavlovič Čechov
o psal především povídky (několik desítek knih) = myšlenková hloubka, přesné vykreslení postav
o Višňový sad
§ divadelní hra
§ poslední hra před jeho smrtí
§ sad představuje Rusko a šlechtu
§ nové věci ničí ty staré, které byly trvalé a kvalitní
o Myslivec
§ Jegor Vlasyč je myslivec, který miluje svoji svobodu - hrabě ho ze závisti oženil před 12 lety s děvečkou Pelagejou, protože Jegor i opilý střílel lépe než hrabě
§ myslivec svou ženu nemiluje a ani s ní nebydlí, Pelageja ho ale miluje a přemlouvá ho, aby za ní zašel - Jegor odmítá a odchází
· Fjodor Michajlovič Dostojevskij
o proniká do hlubin psychiky => přesahuje realismus => moderní autor
o předchůdce (spolu s Franzem Kafkou) existencialismu (filozofický směr)
o v mládí odsouzen k trestu smrti - změněno ve vyhnanství na Sibiř => pohyboval se ve společnosti vrahů a zločinců => ovlivnění (odsouzen za účast v politickém hnutí proti carovi)
o trpěl epilepsií
o romány zaměřeny na nitro člověka + náboženský a psychologický rozměr
o Zločin a trest
§ teorie rozdělení lidské společnosti na "lidské vši (šváby)", kteří jsou pro společnost přítěží a na "talentované jedince", kterým v úspěchu brání chudoba
§ zavraždění vší za účelem využití jejich majetku k podpoře talentu a pomoci lidstvu
§ Dostojevskij - novátor (sleduje myšlenkové pochody a úvahy postav)
o Idiot
§ jediný, kdo se vymyká zkaženosti je "idiot" Lev Miškin
o Bratři Karamazovi
§ dvoudílný román o hledání Boha ve světě
§ statkář Karamazov a jeho 3 synové, z nichž každý je jiný
§ všechny postavy hledají zakotvení v životě a nedaří se jim to = myšlenka: kde není Bůh, tam je všechno dovoleno (zloba, nenávist, zločin)
o Zápisky z mrtvého domu
§ inspirovaný pobytem v Omsku na Sibiři (kde byl ve vyhnanství)
§ portréty zločinců - pohled do duše člověka

Naturalismus

28. srpna 2008 v 11:05 | frida |  Sešit literatury
Naturalismus
· prvky naturalismu: Maupassant, Flaubert
· varianta realismu
· autor přistupuje k dílu jako vědec
· poučka: "Člověk je produktem biologických a sociálních vlivů." => každý člověk je uzlíčkem hormonů ovlivňovaným prostředím, ve kterém žije
· opak osvícenství
· hrdinové nižších sociálních vrstev
· autor se snaží pouze registrovat fakta = popisnost (až fotograficky přesná)
· do popisů zahrnují i odpudivé jevy - nevyhýbají se odvráceným stránkám života)
· Émile Zola
o francouzský spisovatel
o cyklus románů Rougonů-Macquartů (dva sňatkem spojené rody - sleduje osudy jejich potomků a příbuzných - cca 20 románů)
o Zabiják
§ z výše jmenovaného cyklu
§ poprvé v literatuře popisuje stav těžkých alkoholiků (delírium tremens)
§ zabijákem je alkohol
§ chtěl apelovat na vládu, aby s tím něco dělala
o Nana
§ volné pokračování Zabijáka
o Peníze
o Člověk bestie
o Břicho Paříže

Realismus ve Francii

28. srpna 2008 v 9:04 | frida |  Sešit literatury
Realismus ve Francii
· Honoré de Balzac
o základ jeho uměleckého odkazu tvoří Lidská komedie = soubor asi 100 románů, novel a povídek, ve kterých Balzac důsledně zachycuje morálku své doby
o neplatí, co člověk umí, platí pouze peníze
o celý život zápasí s finančními problémy - v mládí je nucen rodinou k právnickému oboru (jeho otec byl právníkem) - on však chce být pouze spisovatelem
o rodina mu slíbí, že ho bude v jeho snu podporovat, pokud se mu podaří napsat dobrou divadelní hru => jeho hra se jim ale nelíbí
o musel psát pro peníze, aby se sám uživil (často povrchní, dokonce pornografické náměty) + neúspěšné podnikatelské pokusy
o "V pozadí každého velkého majetku je zločin."
o své finanční potíže vyřešil až těsně před smrtí sňatkem s bohatou ruskou šlechtičnou
o zemřel v 51 letech
o základ Lidské komedie:
§ Otec Goriot
§ Ztracené iluze
§ Lesk a bída kurtizán
o další dílo:
§ Bratranec Pons
§ Gobseck
§ Evženie Grandetová
o Otec Goriot
o Ztracené iluze
§ Začínající básník Lucien přichází z venkova do Paříže, aby se stal úspěšným básníkem
§ zjišťuje, že pouze s talentem ničeho nedosáhne - aby se člověk stal úspěšným, musí mít peníze a kontakty
§ vrhá se do víru peněz a umění mu začíná být lhostejné
o Lesk a bída kurtizán
§ přechod postavy Luciena ze "Ztracených iluzí"
§ amorální je na díle chování Carlose Herrery
o Bratranec Pons
§ novela
§ hlavní hrdina = starý člověk Pons sbírá "staré haraburdí" a chodí na oběd k příbuzným, kteří ho nenávidí a považují za vyžírku
§ poté se ukáže, že jeho sbírka má nedozírnou hodnotu - jedná se o starožitnosti
§ najednou se o něho všichni začnou zajímat a jde jim pouze o peníze
o Gobseck
§ lichvář Gobseck si podmanil Paříž, protože využil její morálky - ožebračuje například nevěrné bohaté manželky apod.
o Evženie Grandetová
· Guy de Maupassant
o na 300 povídek s bohatým dějem a výstižnými charaktery
o jednoduchá přímočarost, čtivost
o kritika pokrytectví, pýchy, nevěry, ...
o Kulička
§ ve Francii probíhá prusko-francouzská válka a Prusové se dostali až do Paříže
§ v kočáře před nimi prchá skupina lidí (politik, jeptiška,...) - samí ctihodní a společensky uznávaní lidé
§ je s nimi i tlustá prostitutka Kulička - ta jediná si vezme s sebou jídlo, ale s ostatními se rozdělí
§ kočár je zastaven pruskými vojáky - důstojník se chce s Kuličkou vyspat, ale ta nechce (je vlastenka) - další cestující ji přemlouvají a naléhají na ni
§ na jejich nátlak se Kulička podvolí - druhý den mají všichni jídlo, kromě Kuličky
§ s tou se ale nikdo nerozdělí a všichni jí pohrdají a mají ji za "couru, co spala s Prušákem"
§ prostitutka má více morálky než "společenská elita" => kritika společnosti
o v jeho povídkách se častěji vyskytují prostitutky jako kladné postavy
o zemřel ve 43 letech na syfilis (nebo jinou pohlavní nemoc)
o Miláček
§ "Miláček jsem já" - výrok autora
o Lest
§ rámcová kompozice
§ lékař vypráví své pacientce, která se pohoršuje nad nevěrou vdaných žen o jiné pacientce, které pomáhal utajit smrt milence
§ končí otázkou pacientky, proč jí tohle všechno vyprávěl, na kterou lékař odpoví:
§ "Abych vám příležitostně mohl posloužit." (ukazuje nedůvěru k ženské věrnosti)
· Gustave Flaubert
o Paní Bovaryová
§ autor byl obviněn ze zlehčování manželství - soud (Flaubert spor vyhrál, protože pouze věrně popsal nevěru a nekomentoval ji)
§ zachránila ho jeho realistická tvůrčí metoda
§ Ema byla obětí svých snů a iluzí => pocit nenaplněnosti
§ Flaubertovi byla paní Bovaryová sympatická:
"Paní Bovaryová jsem já"
o Salombo
§ z dob válek Říma proti Kartágu
o Citová výchova