"Když to není rozbité, nespravuj to."

Česká literatura 90. let 19. století - česká moderna

27. září 2008 v 9:34 | frida |  Sešit literatury
Česká literatura 90. let 19. století - česká literární moderna
· nástup moderny spojen s nástupem nové básnické generace
· mladá generace se ostře vyhranila proti předchozí Ruchovsko-lumírovské generaci (vadil jim básnický jazyk, vadila jim témata,...)
· ze všeho nejvíc jim vadil Vrchlický (je starý a překonaný, nechápe Baudelaira a přesto ho překládá, atd.)
· básník Svatopluk Machar odsoudil Hálka a docenil Nerudu
· společně vystoupili v roce 1895 v manifestu, který nazvali:
· Manifest české moderny
o společné prohlášení, zdůrazňující jejich literární cíle
o umělec má být především individualita, která se nemá příliš ohlížet na to, co po něm společnost požaduje
o dále politické otázky
o sympatie k dělnictvu
o umělecky je manifest nesvazoval (každý měli svůj styl)
· Moderní revue
o časopis, který se stal centrem dekadence
· katoličtí básníci se sdružili v Katolické moderně
· SYMBOLISMUS
· Otokar Březina
o vlastním jménem Václav Jebavý
o spjatý s naším regionem (Březinky, Březinova ulice, ...) - narodil se v Počátkách, studoval na Gymnáziu v Telči (dnes = Gymnázium Otokara Březiny)
o učil v Nové Říši, v Jaroměřicích nad Rokytnou (tam zemřel a má tam hrob)
o prožil život v osamělosti a askezi (odříkání)
o psal si s filozoficky vzdělanou ženou Annou Pammrovou, ale vyhýbal se osobnímu setkání
o kolegyně ze školy v Jaroměřicích Emílie Lakomá prohlašovala, že je jeho přítelkyně a po jeho smrti o něm napsala knihu
o jako básník je nesnadný, poezie plná mystických úvah, náboženství a filozofie
o fantasticky pracuje s metaforami
o Tajemné dálky
§ jediná srozumitelná sbírka
§ pravidelný verš i rým (střídavý - a b a b)
§ všechny verše mají stejný počet slabik a pravidelný přízvuk a rytmus (jambický verš a rytmus => první slabika je nepřízvučná, druhá je přízvučná)
§ Mrtvé mládí
· lituje, že jeho mládí nebylo tak bujaré
§ Moje matka
· píše o smutném životě své matky, která si ničeho neužila - její život ji nenaplňoval, ale přesto si nestěžovala a nedávala na sobě nic znát
· ve druhé části básně Březina říká, že nyní žije její život sám = popis jeho neradostného života
o Větry od pólů (sbírka)
§ Příroda (báseň)
o Ruce (sbírka)
· Karel Hlaváček
o ve 24 letech zemřel na tuberkulózu
o pocházel z Prahy - Libně, a žil v Praze
o přivydělával si jako grafik a ilustrátor
o Sokolské slety
§ první sbírka
§ později se k ní nehlásil a uváděl, že vydal pouze dvě následující sbírky
§ oslava Sokolníků
o Pozdě k ránu
§ Dva hlasy
· opakování hlásky "d"
o Mstivá kantiléna
§ motiv pomsty (nejasné proti čemu se chce mstít)
o základní kvalita = hudebnost
o básně postrádají jakoukoli vnější logiku
o básník nálady (smutné, melancholické, mrzuté => dekadentní)
o řadí se mezi české dekadenty
o Hrál kdosi na hoboj
§ snad nejznámější báseň
§ vnější okolnosti jsou zastřeny - nevíme kdo, ani proč hrál...
§ smyslem básně je přenést na nás smutnou náladu
§ pravidelný rým, zvukomalba - opakování dvojhlásky "ou"
· Antonín Sova
o pocházel z Pacova, studoval gymnázia v Pelhřimově, v Táboře, dokončil ho v Písku
o ředitel pražské městské knihovny
o milostné verše pouze s tragickým podtextem (měl sám syfilis)
o nejplodnější básník generace 90. let - psal realisticky, impresionisticky i symbolisticky
o impresionismus: opěvuje Jihočeskou přírodu (dokonalý krajinář)
o symbolismus: vyjadřuje společenský vzdor (nechuť k sobcům)
o Květy intimních nálad
§ impresionismus, lyrická sbírka
§ U řek
· zvukomalba - onomatopoie (= nakupení určitých hlásek ve verši tak, aby vyvolal dojem reálného zvuku)
· působení na sluch, zrak, hmat i chuť
· dvojhláska "ou" má napodobit šplouchání vody
§ Rybníky
o Zlomená duše
§ symbolistická sbírka
§ Smetanovo kvarteto z mého života
· popisuje chování publika po koncertě - lidé nechápou umění
o Ještě jednou se vrátíme
§ Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
· milostná báseň, metaforické vyjadřování
· zcuchané vlasy jsou symbolem vztahu k někomu jinému
· vyčítá své dávné lásce, že svoje nejlepší léta strávila s jiným mužem a k němu přichází teprve teď, když už jí nikdo nechce
· "Vás tenkrát zjara čekal jsem..."
· "Proč jdete vadnout na můj sad..."
o Lyrika lásky a života
§ nejznámější Sovova milostná sbírka
§ Říjen
· popisuje "podzim života a lásky" - zamilovanost pominula => unavený vztah a básník se ptá, jestli je tohle ještě láska
o Sova pracoval hodně se zvukomalbou
· Josef Svatopluk Machar
o největší kritik "starých básníků" - Hálka a Vrchlického
o narozen v Kolíně, gymnázium v Praze, bankovní úředník ve Vídni
o ve Vídni žil více než dvacet let (do roku 1918), poté se vrátil jako stoupenec T. G. Masaryka a spíše z vděčnosti dostal funkci generálního inspektora Československé armády
o později se s Masarykem rozešel a stal se jeho kritikem
o Konfese literáta
§ vzpomínky na literární počátky a na mladá léta
§ vypráví jak žil tím, co četl a o hrůzách gymnázia tehdejší doby
o nepřilnul k moderním básnickým směrům, ale odmítl i poezii ruchovců a lumírovců - poezie musí čerpat ze života => žádné okrasné ozdoby
o píše věcně a zřetelně, navazuje tak na Nerudu
o Confiteor
§ název z latiny, "Zpovídám se"
§ Sloky polemické
· polemika = výměna protichůdných názorů
· polemizuje zde se svými šťastnějšími druhy z Parnosu - s básníky, kteří jsou ve společnosti uznávaní
· ironie; nechce se s nimi ztotožňovat, nemá žádné ideály a chce psát jen sám za sebe
§ Antická kráska
· píše o dívce Heleně, kterou přirovnává k její slavné trojské jmenovkyni
· popisuje svoje ohromení z ní, její nedostupnost => když ji blíže poznal, zjistil, že je obyčejná a jeho nadšení pominulo
· "Ta žena s antickým tím jménem,
jdouc do divadla v zimní den,
pět párků hltně snědla s křenem
a šla pak klidně na Carmen..."
· krása je jen pozlátko, je k ní nutné mít i vnitřní noblesu
§ Po roce
· miloval dívku a plánovali si společnou budoucnost, ale osud je rozdělil a ona se vdala => po čase se s ní setká na koncertě - ona je již dáma ze společnosti, bez vlastního názoru, která se umí bavit akorát o přízemních věcech
· básník dívku téměř nepoznává (jen její vlasy jsou stejné)
o Vteřiny
§ Déšť
· opět vychází ze vztahu k dívce, tentokrát udělal chybu on - dívka si ušila šaty, aby se mu líbila (měla potom rozpíchané ruce a zarudlé oči) a on jí je ironicky zkritizoval
· retrospektivní kompozice - na začátku si po 21 letech za bouřky vzpomíná na tento zážitek
o Zde by měly kvést růže
§ epické básně
§ Idyla
· děti v básni vzpomínají na zesnulou matku a na její chudý život - měla pouze dvě oblíbené knihy, které před dětmi střežila => po její smrti děti zjistí, že matka ty knihy dostala od muže, kterého milovala = jediný zdroj jejího citového života (knihy byly Večerní píseň od V. Hálka a Máj od Máchy)
· => žena je bytost dychtící po lásce
§ Teta
· rozhovor Líny a její tety Sáli - Lína se vyptává na manželství a na strýce => vyplyne, že teta měla hrozný život bez lásky - strýc byl opilec, bil ji, měl milenky a hrál karty => to ale teta Líně neřekne (dovídáme se to spíše bokem) - říká jen, že manželství bez lásky je běžné; na konci se ale teta podřekne, když chce jít s Línou do divadla, aby viděla "lásku mezi lidmi"
· => žena = deptaná, zotročená, strádající bytost
o Satirikon
§ V bezmyšlenkovém hovoru
· celá sbírka napsána o 10 let později, než sbírka Zde by měly kvést růže - už neřeší ženskou otázku, naopak = záporný pohled na ženy
· 3 počestné matróny se prochází parkem, jedna přizná, že v mládí "řádila" a další dvě se k ní postupně s přiznáním přidají
· psáno ironicky a posměšně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama