"Když to není rozbité, nespravuj to."

Listopad 2008

Deska U2

28. listopadu 2008 v 22:15 | yellow |  U2
Dalsi zprava o nove desce na www.u2.com. Sorry za strucnost, ale podelal se komp a pisu to pres mobil.

Česká literární moderna - Buřiči

28. listopadu 2008 v 1:24 | frida |  Sešit literatury
Česká literární moderna - Buřiči
· seskupení spisovatelů, kteří společně vystupují v 1. desetiletí 20. století
· odmítání společenských konvencí a morálky - svými postoji společnost rozvracejí, kritizují a uráží
· bohémský styl života = neslouží ničemu a nikomu, dělají si to, co sami uznají za vhodné
· pohoršují teoriemi "volné lásky"
· "Volná láska být nemůže, volné může být akorát šukání." (neznámý kněz na otázku, zda může být láska volná)
· stoupenci anarchismu (někteří byli i pronásledováni) = neuznávají stát, režim, armádu ani policii
· rasově snášenliví, odmítají válku
· časopis Nový kult, vedený S. K. Neumannem
· František Gellner
o básník a malíř - karikaturista
o studoval ve Vídni, Mnichově, Paříži a Drážďanech
o ve svých 2 sbírkách (Po náš ať přijde potopa, Radosti života) popisuje svůj bohémský život
o bojoval v I. světové válce u Haliče, kde také 1914 zemřel (prohlášen za nezvěstného)
o člen anarchistické skupiny kolem S. K. Neumanna
o psát přestal po odchodu do armády
o otevřené psaní, dekadence, ničemu se nevyhýbá a je upřímný
o motiv lásky (na jednu noc)
o řekl o sobě: "Jsem člověk nemravný a zanedbaný."
o Bláznění vjelo do párů...
§ básník vypráví, jak se účastnil tancovačky, ale tancování ho nebavilo a v sále bylo nakouřeno, proto raději vzal své děvče ven...
§ "Vysokou zdí byl obehnán dům.
Přemilosrdný bože,
jakés to stvořil milencům
tvrdé svatební lože."
o Drobky pod stůl hází nám osud...
§ "Drobky pod stůl hází nám osud,
ostatní vše je nicota.
Alkohol ještě je! Holky jsou posud!
Jsou ještě radosti života!"
§ => jeho radostmi života jsou ženy, alkohol a drogy
§ cynismus = bezcitnost (absence citu)
§ => sám se v básni označuje za cynika
o Všichni mi lhali, všichni mi lhali...
§ "Všichni mi lhali, všichni mi lhali,
blázna si ze mne dělali.
Přede mnou citem se rozplývali,
za zády se mi vysmáli."
§ v této básni ukázal svoji lidskou stránku => cynizace, holkařství apod. jsou jen vnější stylizací, ve skutečnosti touží po lásce, ale nikomu nevěří a jediné co mu zůstalo, je alkohol
o čtivé básně, písňové = pravidelný rytmus, melodické
o minimum metafor => srozumitelné
o básně ve své době populární (zpívaly se v hospodách)
· Fráňa Šrámek
o 1877 - 1952
o může být srovnáván s Gellnerem
o narozen v Sobotce, gymnázium studoval v Písku (=> dějiště jeho próz a divadelních her)
o na frontě za I. světové války => celoživotní nenávist k válce a armádě = antimilitarismus, anarchismus, zásadní odmítání jakékoli služby ve zbrani
o za II. světové války se na protest proti fašistické okupaci na 6 let zavřel doma a neopouštěl dům ( => vznik sbírky Rány, růže; protiválečné básně např. o Lidicích, jinak už moc nepsal)
o stejná témata: válka, láska (volná, spojená s erotikou), mládí (vždycky ho oslavuje)
o oblíben mladými lidmi
o písňovostí textů podobný Gellnerovi, minimum metafor
o Života bído, přec tě mám rád (1905)
§ sbírka anarchistické poezie
§ sympatie se společenskými vyděděnci (např. prostitutkami)
§ provokuje texty o volné lásce
§ Narodil se
· téma nemanželského syna = "pancharta" a jeho špatných sociálních podmínek => takový život vyústí nutně v sociální bouři
· verše inspirovány lidovou slovesností
§ ze sbírky pochází i známý verš "Půlnoční krása v poledne děsí." - z básně o prostitutkách
§ Příběh
· základem je provokativní posměch křesťanské morálce, tématem je volná láska smějící se všem zábranám (náboženským i společenským)
§ Raport
· raport = hlášení veliteli
· antimilitaristická báseň
· hrdinou je řadový voják, podávající hlášení veliteli => popisuje sen, ve kterém v poli umíral po boku velitelova koně a v očích zvířete uviděl utrpení, krásu života a zbytečnost zabíjení => na konci básně prosí velitele o ušetření nevinných zvířat
· využita paralela = úděl nevinného zvířete = úděl vojáků => žádá, aby byli války ušetřeni ti, kdo ji nechtějí
§ Svatba
· téma volné lásky, která se nedá ničím hlídat ani kontrolovat
§ Curriculum vitae
· = životopis
· otec ho nutí studovat, měl by jít do armády, ale on je zamilovaný a nic jiného kromě jeho dívky ho nezajímá
· ironické, jízlivé
§ Píšou mi psaní
· báseň v novinách - přišlo mu pozvání na vojenské cvičení, po příchodu do kasáren byl zatčen a teprve na protesty anarchistů a levicových dělníků byl osvobozen a vznikla sbírka Modrý a rudý
o Modrý a rudý - neboli "O vojáčcích"
§ modré byly uniformy rakouských vojáků - anarchismus představoval červenou
§ Vštěp si každý do palice
· podtitul "Pan lajtnant drží školu"
· lajtnant = důstojnická hodnost (z německého der Lieutenant)
· lajtnant nevidí nic jiného, než vojnu, civilní zaměstnání jsou špatná => nadutost a povýšenost nad ostatními
· lajtnant je Rakušan, Čechy pohrdá a neovládá dobře jejich jazyk; nikdo nemá právo na vlastní názor (vojáci jsou jen nástroji jeho vůle); neúcta k lidskému životu
· patrný Šrámkův názor na armádu, díky obhroublé češtině hloupost lajtnanta ještě více vyzní
o Splav
§ Voják v poli
· popisuje touhu vojáka po návratu domů => kontrast života na frontě a života doma => představuje si obyčejné věci, ale jemu se zdají zázračné
· "Na každém schůdku, ach, jak já se seschnu,
to bude bitva! To bude bojování,..." => čím víc se blíží k cíli, tím větší má strach
§ ve sbírce Splav i erotické básně
§ Splav
· titulní báseň s tématem volné lásky
· lyrickým hrdinou je zamilovaný mládenec, který se trápí tím, že jeho milá není s ním - chtěl by s ní být na louce - ne v lese
· louka = symbol volnosti a volného vztahu
· les = symbol stísněnosti a uzavřenosti
§ Žena
· v mládí se dívka těšila na život, roztoužení mladé dívky je obrazně převedeno do řeči houslí a fléten
· přišel sochař (= metaforické vyjádření erotiky) a změnil ji - oddala se mu, ale doplatila na to
o Šrámek byl revoluční tím, že dokázal o milostných věcech psát beze studu
o Měsíc nad řekou
§ divadelní hra, dějištěm je Písek
§ abiturientský večírek (výroční večírek) => setkání dvou bývalých kamarádů - premiantů třídy Roškota a Hlubiny, kteří si v mládí přísahali, že se nikdy nezpronevěří ideálu mládí a neupadnou do stereotypu a rezignace
§ nyní jsou přesně takoví, jací v mládí být nechtěli
§ přivezli svoje děti (nyní kolem 26 let staré), Roškot - syn Villy a Hlubina - dcera Slávka
§ tráví spolu romantickou chvíli v Hlubinově pokoji nad řekou Otavou - romantické prostředí (měsíc, hučení řeky) => erotické vzplanutí přeruší Slávka, protože nechce Villyho k sobě připoutat, aby se za ní provdal a stal se takovým, jací jsou jejich otcové
o Stříbrný vítr
§ próza, impresionistická literatura, chudý děj
§ hlavní hrdina, gymnazista Jan Ratkin, má problémy s despotickým otcem, a autoritativními učiteli i s láskou... => obraz mládí
§ impresionistické popisy prožitku mládí
§ "stříbrný vítr" = metafora vábení života, které mladý člověk pociťuje
· Viktor Dyk
o básník, dramatik, prozaik
o patří mezi buřiče, ale nežil s anarchisty ve vile v Praze 5
o s buřičstvím ho spojují počáteční sbírky
o politik, po vzniku samostatného Československa = senátor
o politika se promítá do pozdějších děl
o Krysař
§ napsán podle německé povídky
§ Krysař přichází z Hammeln "odkrysit" město => slíbené peníze, ubytuje se u krásné Agnes, zamiluje se do ní, ale ta má snoubence Kristiána, kterého sice nemiluje, ale čeká s ním dítě (které si chce nechat vzít)
§ radní nechtějí Krysaři po provedené práci zaplatit celou částku => hádají se a Krysař chce odejit - ještě před odchodem ale v hostinci potká cizince Fausta, posedlého ďáblem, který ho svádí na špatnou cestu, slibuje mu věčný život pokud bude škodit lidem - Krysař odolá a odchází
§ poté si uvědomí, že bez Agnes nemůže žít a vrací se, jenže Agnes mezitím spáchá sebevraždu, protože si myslí, že Krysaře už v životě neuvidí
§ Krysaře pohltí zlost, hraje na svou píšťalu a odláká obyvatele města do propasti, kam sám skočí s nimi (lidé si za zvuků flétny uvědomí své hříchy a chtějí se dostat do Sedmihradska = zaslíbené země)
§ jako jediný přežijí bláznivý rybář a batole
§ Krysař je popsán jako symbol volnosti (jakoby umělec, v kontrastu s měšťáky, kteří si hrají na svaté)
o A porta inferi "Před branou pekla"
§ básnická sbírka
§ Píseň podzimní
· v mládí touží po buřičském životě, chce být úspěšný a výjimečný, rvát se s problémy života (v básni: mračna, bouře, vichry) => buřičské motivy
o Marnosti
§ V dny přišed smutné...
· název - přechodník mužský, minulý
· představuje se zde jako osoba, která vše neguje = popírá
o Milá sedmi loupežníků
§ dívka žijící v loupežnické bandě, společná milenka všech
§ jednou loupežníci zajmou mladého muže - dívka se do něj zamiluje, ale nedokáže ho ochránit a loupežníci ho zabijí => dívka je udá policii a pak sleduje jejich popravu
o kritický pohled na českou národní mentalitu = malost
o Satiry a sarkasmy
§ sbírka pochází z r. 1905 => Rakousko-Uhersko, Češi mají minimální práva => řada intelektuálů se to snaží změnit (i Dyk)
§ Epigram
· v básni naráží na to, že kolem sebe vidí přizpůsobivé lidi, kteří nejsou připraveni se bouřit, jsou pokrytečtí a frivolní (= slabší výraz pro nestydatost)
· puritán = ten, kdo slepě dodržuje všechna pravidla (hlavně v oblasti morálky)
· => ukazuje českou malost a neschopnost vzepřít se svému údělu, nadčasová báseň
o v průběhu války: Válečná tetralogie (4 knihy)
o nejslavnější z Tetralogie = báseň Země mluví
§ forma monologu v němž promlouvá matka (Země) ke svému synovi (českému národu)
§ matka přiznává svou tvrdost (nedává nic zadarmo), ale vždy vše dobře dopadlo => teď cítí "těžké břímě" (= válka); bojí se, že když si ji lidé nebudou bránit, ztratí ji navždy
§ ví, že hmotné škody se dají napravit, ale když zemi dají do rukou někomu jinému, je ztracena
§ strach ze smrti není důvodem nebránit vlast => vybízí k aktivnímu vlastenectví
§ důvod proč bránit zemi:
"Opustíš-li mne, nezahynu,
opustíš-li mne, zahyneš!"
§ => země tu bude pořád, ale Češi jako národ přestanou existovat (názor: člověk nemůže existovat bez své vlasti)
o Píseň noci 29. října
§ popisuje euforii vzniku samostatného Československa, která vypukla
§ Dyk se bojí, že až radost vyprchá, nastanou hádky, rozbroje, tunelování a prosazování osobních zájmů
§ refrén: "Boj teprve nám nastává!"
§ báseň má obecnější charakter - nemusí být vázána pouze ke vzniku ČSR (28. 10. 1918)

Co je co?? :D

27. listopadu 2008 v 22:19 | bůhví... O:-) |  Kravinky
tohle sem dávám, protože yellow deprimoval článek o uzbekistánu a vietnamu :D tak aby něco přibylo - psát obsahy budu až pomine akutní nebezpečí hrozící písemkou z literatury (ach jo) - do tý doby sem hážu jen tohle - čistím si pc :D

Skaut - dítě oblečené jako kretén, pod vedením kreténa oblečeného jako dítě.
Meteorolog - expert, který dokáže přesně vysvětlit, proč se mu včerejší předpověď nepodvrdila.
=D
Informatik - odborník, který vyřeší problém, který vůbec neexistoval, způsobem, kterému nikdo nerozumí.
Hardware - ta část počítače, do které můžete kopnout, když přestane fungovat software.


Uzbekistán, Vietnam

23. listopadu 2008 v 10:13 | yellow |  Asie
Uzbekistán
- hlavní město: Taškent
- náboženství: islám
- úřední jazyk: uzbečtina
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 447 400
- počet obyvatel: 27 345 026
- vznik: 1. 9. 1991
- průmysl: hutnictví železa a mědi, výroba traktorů a zemědělské techniky, hnojiv a cementu
- pěstuje se: bavlna, ovoce, zelenina, rýže, obiloviny
- chov: ovce, karakulské ovce, bourec morušový
- těžba: zemní plyn, zlato, měď, ropa, černé uhlí, síra, uran a molybden
Vietnam
- hlavní město: Saigon (= Ho Či Minovo Město)
- náboženství: buddhismus, ostatní (35%)
- úřední jazyk: vietnamština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 329 560
- počet obyvatel: 86 116 560
- vznik: 2. 9. 1945
- průmysl: zpracování potravin, výroba bavlněných a hedvábných tkanin, hnojiva, papír
- pěstuje se: rýže, cukrová třtina, kasava, sladké brambory, kokosy, kukuřice, sója, podzemnice olejná, čaj, káva, kaučuk, tropické ovoce (banány, ananasy)
- ryby, měkkýši
- těžba: uhlí, apatity, fosfáty, chromity, zlato, ropa

Turecko, Turkmenistán

23. listopadu 2008 v 10:12 | yellow |  Asie
Turecko
- hlavní město: Ankara
- náboženství: islám
- úřední jazyk: turečtina
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 780 580
- počet obyvatel: 71 892 808
- vznik: 29. 10. 1923
- průmysl: textilní (příze, bavlněné látky, přikrývky, přehozy a vlněné koberce), potravinářský (cukrovarnictví, olivový olej, rozinky, ryby), zpracování tabáku a kůže, hutnictví, výroba cementu a elektrotechniky
- pěstuje se: pšenice, řepa cukrovka, ječmen, víno, citrusy, olivy, bavlna, tabák, luštěniny, lískové ořechy (1.), sultánky (1.)
- chov: ovce, skot, kozy
- rybolov
- těžba: hnědé a černé uhlí, rudy chromu a železa, manganu, antimonu, zinku, magnezit a tuha
Turkmenistán
- hlavní město: Ašchabad
- náboženství: islám
- úřední jazyk: turkmenština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 488 100
- počet obyvatel: 5 179 571
- vznik: 27. 10. 1991
- průmysl: hutnictví železa a barevných kovů, výroba cementu, dopravní strojírenství, zpracování bavlny, vlny a hedvábí, výroba koberců
- rybolov
- pěstuje se: bavlník, pšenice, rýže, zelenina, víno, ovoce
- chov: karakulské ovce (perzián), velbloudi
- těžba: zemní plyn (4. - 5.), ropa, síra, soli (NaCl), rudy olova, zinku, mědi a zlata

Taiwan, Thajsko

23. listopadu 2008 v 10:09 | yellow |  Asie
Taiwan
- hlavní město: Tchaj - pej
- náboženství: čínské tradiční, buddhismus (43%), křesťanství (6%)
- úřední jazyk: čínština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 35 980
- počet obyvatel: 22 920 946
- vznik: 25. 11. 1947
- průmysl: spotřební elektronika, šicí stroje, výroba cementu, papíru, umělých vláken a hmot, hnojiv a léčiv
- pěstuje se: rýže, cukrová třtina, ovoce (citrusy, ananasy, banány)
- lov tuňáků, úhořů a měkkýšů
- těžba: uhlí, stříbro, mramor, dolomit, sůl
Thajsko
- hlavní město: Bangkok (= Krung Thep)
- náboženství: buddhismus
- úřední jazyk: thajština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 514 000
- počet obyvatel: 65 493 296
- vznik: 1238
- průmysl: energetická zařízení, motocykly, elektronika, cement, hnojiva, umělá vlákna, cukr, rybí výrobky, textil, oděvy, obuv
- cestovní ruch
- pěstuje se: rýže, kasava (1.), ananasy (1.), cukrová třtina (4.), kukuřice, kokosy, podzemnice olejná, juta, sója, fazole, mák, čaj, tabák
- chov: skot, buvoli, vepři, drůbež
- rybolov (9.), těžba dřeva, produkce kaučuku
- těžba: cín, rudy zinku, olova, wolframu, tantal, zirkon, niob, titan, vápenec, sádrovec, drahokamy, polodrahokamy, zemní plyn, ropa, lignit

Šrí Lanka, Tádžikistán

23. listopadu 2008 v 10:08 | yellow |  Asie
Šrí Lanka
- hlavní město: Kolombo
- náboženství: buddhismus, hinduismus (15,5%), islám (7,5%)
- úřední jazyk: sinhálština, tamilština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 65 610
- počet obyvatel: 21 128 772
- vznik: 4. 2. 1948
- průmysl: výroba cementu, textilní a potravinářský, zpracování čaje, kaučuku, kokosových ořechů, dřeva
- pěstuje se: čaj, kokosový palma, kaučuk, rýže, cukrová třtina, kasava, ovoce (ananasy), zelenina, koření
- rybolov
- těžba: grafit, drahokamy, ilmenit, rutil, zirkon, sůl, kaolín, vápenec
Tádžikistán
- hlavní město: Dušanbe
- náboženství: islám
- úřední jazyk: tádžičtina
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 143 100
- počet obyvatel: 7 211 884
- vznik: 9. 9. 1991
- průmysl: produkce hliníku, obohaceného uranu a barevných kovů, výroba zemědělských a textilních strojů, hnojiv a cementu, zpracování vlny, bavlny a hedvábí, výroba koberců
- pěstuje se: bavlna, zelenina, ovoce (meruňky), brambory, obilí, rýže
- chov: ovce a skot
- těžba: uhlí, ropa, zemní plyn, rudy zinku a olova, wolframu a rtuti

Spojené arabské emiráty, Sýrie

23. listopadu 2008 v 10:06 | yellow |  Asie
Spojené arabské emiráty
- hlavní město: Abú Zabí
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie - emirát
- rozloha km2: 83 600
- počet obyvatel: 4 621 399
- vznik: 2. 12. 1971
- průmysl: výroba cementu a hliníku, obchod a finanční služby
- pěstuje se: palma datlová, rajčata, baklažány, zelí, dýně, citrusy
- lov ryb a perel
- chov: kozy, ovce, velbloudi
- těžba: ropa, zemní plyn, stavební suroviny, mramor,
Sýrie
- hlavní město: Damašek (= Dimašk aš - Šám)
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 185 180
- počet obyvatel: 19 747 586
- vznik: 17. 4. 1946
- průmysl: petrochemie, výroba cementu, hnojiv, textilu a potravin
- pěstuje se: pšenice, ječmen, bavlna, vinná réva, rajčata, luštěniny, olivy, citrusy, tabák
- chov: ovce
- těžba: ropa, fosfáty a stavební suroviny

Severní Korea, Singapure

23. listopadu 2008 v 10:05 | yellow |  Asie
Severní Korea
- hlavní město: Pchjongjang
- náboženství: ateisté, Čchondogjo (15%), tradiční (13%)
- úřední jazyk: korejština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 120 540
- počet obyvatel: 23 479 088
- vznik: 15. 8. 1945
- průmysl: produkce železa, oceli a barevných kovů, výroba cementu, hnojiv, zemědělských a obráběcích kovů, textilní, dřevozpracující, potravinářský
- pěstuje se: rýže, kukuřice, brambory, sója, zelenina (zelí), ovoce (hrušky, broskve), tabák
- chov: vepři, skot
- rybolov, těžba dřeva
- těžba: rudy železa, zinku a olova, magnezit, fosfáty, síra, tuha, měď, zlato, černé a hnědé uhlí
Singapur
- hlavní město: Singapur
- náboženství: buddhismus a taoismus, islám (15,5%), křesťané (12,5%)
- úřední jazyk: čínština, malajština, tamilština, angličtina
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 692,7
- počet obyvatel: 4 608 167
- vznik: 9. 8. 1965
- průmysl: spotřební elektronika, výpočetní technika, petrochemie, loďařství, chemikálie, léčiva, cement, oděvy, kaučuk
- finanční služby, cestovní ruch

Rusko, Saudská Arábie

23. listopadu 2008 v 10:04 | yellow |  Asie
Rusko
- hlavní město: Moskva
- náboženství: pravoslavní
- úřední jazyk: ruština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 17 075 200 km2
- počet obyvatel: 140 702 096
- průmysl: letadla, zbraně, dopravní prostředky, strojní zařízení
- pěstuje se: pšenice (4.), ječmen, žito, oves, kukuřice, brambory (1.), slunečnice, cukrová řepa, len
- chov: skot, prasata, drůbež, ovce
- rybolov, těžba dřeva
- těžba: ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí, rudy barevných kovů, zlato, nikl, bauxit, polymetalické rudy, wolfram, cín, platina, azbest, apatity, diamanty, draselné soli, slídy a tuhy
Saúdská Arábie
- hlavní město: Rijád
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie - království
- rozloha km2: 2 149 690
- počet obyvatel: 28 146 656
- vznik: 23. 12. 1932
- průmysl: petrochemie, ocel, cement, umělá hnojiva, válcovaný materiál
- pěstuje se: pšenice, datle, ječmen, rajčata, dýně, baklažány, zelenina, melouny, víno, banány
- chov: velbloudi, ovce, kozy, skot
- rybolov
- těžba: ropa (1/4 světových zásob), zemní plyn, zlato, stavební suroviny

Omán, Pákistán

23. listopadu 2008 v 10:03 | yellow |  Asie
Omán
- hlavní město: Maskat
- náboženství: islám, hinduismus (13%)
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie - sultanát
- rozloha km2: 212 460
- počet obyvatel: 3 311 640
- vznik: 1650
- průmysl: rafinace ropy, hutnictví barevných kovů, výroba chemikálií, textilu a skla
- pěstuje se: datle, zelenina, melouny, banány, mango, tabák
- chov: kozy
- lov ryb
- těžba: ropa, zemní plyn, stříbro a zlato
Pákistán
- hlavní město: Islámábád
- náboženství: islám
- úřední jazyk: urdština (urdu)
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 803 940
- počet obyvatel: 172 800 048
- vznik: 14. 8. 1947
- průmysl: výroba cementu, bavlnářský průmysl, zpracování juty, kůže, vlny, cukru, výrova nákladních automobilů a autobusů
- pěstuje se: pšenice, rýže, cukr, bavlník, kukuřice, čajovník, juta, tabák
- chov: ovce, kozy, skot
- lov a zpracování ryb
- těžba: černé uhlí ropa, zemní plyn, železná ruda, měď, bauxit, vápenec

Mongolsko, Nepál

23. listopadu 2008 v 10:02 | yellow |  Asie
Mongolsko
- hlavní město: Ulánbátar
- náboženství: lámaističtí buddhisté
- úřední jazyk: mongolština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 1 564 116
- počet obyvatel: 2 996 081
- vznik: 6. 10. 1949
- průmysl: zpracování masa, kůží a dřeva, výroba cementu a textílií
- pěstuje se: obiloviny
- chov: ovce, skot, kozy, koně, velbloudi
- těžba: uhlí, fluorit, měděné a molybdenové rudy
- dřevo
Nepál
- hlavní město: Káthmándú
- náboženství: hinduismus, buddhismus (9%)
- úřední jazyk: nepálština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 147 181
- počet obyvatel: 29 519 114
- vznik: 21. 12. 1768
- průmysl: zpracování masa, cukru, rýže, juty a kůží, výroba cementu a zemědělského nářadí
- pěstuje se: rýže, cukrová třtina, sója
- chov: skot, kozy, buvoli
- těžba tropického dřeva
- těžba: uhlí, rudy barevných kovů a železa, magnezit, stavební suroviny

Malajsie, Maledivy

23. listopadu 2008 v 10:01 | yellow |  Asie
Malajsie

- hlavní město: Kuala Lumpur

- náboženství: islám, buddhismus (17%), čínská lidová (12%), hinduismus (7%), křesťanství (6%)

- úřední jazyk: malajština

- státní zřízení: monarchie

- rozloha km2: 329 750

- počet obyvatel: 25 274 132

- vznik: 31. 8. 1957

- průmysl: výroba cínu, ropných produktů, pneumatik, spotřební ekonomiky, automobilů, hutních výrobků, hnojiv, cementu, cukru, latexu

- pěstuje se: palma olejná, kaučukovník (1. v produkci jader, oleje i kaučuku), kokosy (kopra), ananasy, kakao, koření, rýže, cukrová třtina, hlízy, banány

- těžba dřeva

- těžba: cín (2.), bauxit, rudy mědi, stříbro, minerály vzácných kovů, ropa, zemní plyn

Maledivy
- hlavní město: Malé
- náboženství: islám
- úřední jazyk: divéhština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 300
- počet obyvatel: 385 925
- vznik: 26. 7. 1965
- turistický ruch
- pěstuje se: proso, maniok, jamy, kokosové ořechy (výroba kopry)
- lov ryb (tuňáci, makrely)


Libanon, Malajsie

22. listopadu 2008 v 21:31 | yellow |  Asie
Libanon
- hlavní město: Bejrút
- náboženství: islám, křesťanství
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 10 400
- počet obyvatel: 3 971 941
- vznik: 22. 11. 1943
- průmysl: výroba cementu, oděvů, koberců, léků, šperků, zpracování ropy, ovoce, zeleniny a tabáku
- pěstuje se: vinná réva, citrusy, jablka, rajčata, olivy, zelenina, brambory
- chov: drůbež, kozy, ovce
- těžba: stavební suroviny, lignit, železná ruda
Malajsie
- hlavní město: Kuala Lumpur
- náboženství: islám, buddhismus (17%), čínská lidová (12%), hinduismus (7%), křesťanství (6%)
- úřední jazyk: malajština
- státní zřízení: monarchie
- rozloha km2: 329 750
- počet obyvatel: 25 274 132
- vznik: 31. 8. 1957
- průmysl: výroba cínu, ropných produktů, pneumatik, spotřební ekonomiky, automobilů, hutních výrobků, hnojiv, cementu, cukru, latexu
- pěstuje se: palma olejná, kaučukovník (1. v produkci jader, oleje i kaučuku), kokosy (kopra), ananasy, kakao, koření, rýže, cukrová třtina, hlízy, banány
- těžba dřeva
- těžba: cín (2.), bauxit, rudy mědi, stříbro, minerály vzácných kovů, ropa, zemní plyn

Kyrgyzstán, Laos

22. listopadu 2008 v 21:30 | yellow |  Asie
Kyrgyzstán
- hlavní město: Biškek
- náboženství: islám
- úřední jazyk: kyrgyzština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 198 500
- počet obyvatel: 5 356 869
- vznik: 31. 8. 1991
- průmysl: potravinářský, textilní, obuvnický, výroba cementu
- pěstuje se: obilí, brambory, zelenina, bavlna, víno, tabák, konopí a mák
- chov: ovce, skot, koně
- těžba: antimon, rtuť, polymetaly, ropa, zemní plyn, uhlí, síra, barevné kovy
- těžba dřeva, minerální prameny
Laos
- hlavní město: Vietiane
- náboženství: buddhisté, tradiční (32%), ateisté (5%)
- úřední jazyk: laoština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 236 800
- počet obyvatel: 6 677 534
- vznik: 19. 7. 1949
- průmysl: základní spotřební zboží
- pěstuje se: rýže, sladké brambory, kasava, cukrová třtina, káva, čaj, tabák, bavlna
- vývoz dřeva, koření, olejů a neoficiálně opia
- těžba: uhlí, zlato, stříbro, cín, safíry

Kuvajt, Kypr

22. listopadu 2008 v 21:29 | yellow |  Asie
Kuvajt
- hlavní město: Kuvajt
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie - emirát
- rozloha km2: 17 820
- počet obyvatel: 2 596 799
- vznik: 19. 6. 1961
- průmysl: petrochemie, chemický průmysl, výroba cementu, stavebních dílců a skla
- pěstuje se: zelenina
- chov: ovce
- lov garnátů
- těžba: ropa, zemní plyn, asfalt, síra
Kypr
- hlavní město: Nicosia (Lefkosia)
- náboženství: ortodoxní (78%), islám (18%)
- úřední jazyk: řečtina, turečtina
- státní zřízení: republik
- rozloha km2: 9 250
- počet obyvatel: 792 604
- vznik: 16. 8. 1960
- průmysl: potravinářství, výroba obuvi, oděvů, cementu
- pěstuje se: víno, citrusy, raná zelenina, brambory, pšenice, tabák, mandloně, olivy
- těžba: pyrity, rudy mědi, chromu, azbest

Katar, Kazachstán

22. listopadu 2008 v 21:28 | yellow |  Asie
Katar
- hlavní město: Dauhá
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie - emirát
- rozloha km2: 11 437
- počet obyvatel: 824 789
- vznik: 3. 9. 1971
- průmysl: petrochemie, produkce oceli, cementu, hnojiv, etylenu
- pěstuje se: ovoce, zelenina, palma datlová
- chov: drůbež
- lov ryb a perel
- těžba: ropa, zemní plyn, vápenec, síra
Kazachstán
- hlavní město: Astana
- náboženství: islám
- úřední jazyk: kazaština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 2 717 300
- počet obyvatel: 15 340 533
- vznik: 16. 12. 1991
- průmysl: produkce železa, oceli, mědi, hliníku a dalších kovů, strojů, zařízení pro těžbu a zemědělské techniky, petrochemie, hnojiva, farmacie, elektrotechnika
- pěstuje se: obilí, bavlník, rýže, tabák, slunečnice, zelenina
- chov: ovce, skot
- těžba: uhlí, ropa, zemní plyn, rudy chromu, mědi, olova, železa, bauxitu, fosfáty

Jordánsko, Kambodža

22. listopadu 2008 v 21:27 | yellow |  Asie
Jordánsko
- hlavní město: Ammán
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: monarchie
- rozloha km2: 92 300
- počet obyvatel: 6 198 677
- vznik: 25. 5. 1946
- průmysl: potraviny, textil, ropné produkty, hnojiva, léky, elektrospotřebiče, turistický ruch (zříceniny Petra)
- pěstuje se: rajčata, citrusy, olivy, melouny, zelenina a ovoce
- chov: drůbež, ovce, kozy
- těžba: fosfáty, potaš, mramor, síra, ropa, rudy mědi a manganu
Kambodža
- hlavní město: Phnompenh
- náboženství: buddhismus
- úřední jazyk: khmérština
- státní zřízení: monarchie
- rozloha km2: 181 040
- počet obyvatel: 14 241 640
- vznik: 9. 11. 1953
- průmysl: zpracování kaučuku a dřeva, produkce potravin, cigaret, textilu
- pěstuje se: rýže, kukuřice, cukrová třtina, banány, hlíznaté plodiny, kokosy, fazole, sója
- chov: skot, vepři, buvoli
- rybolov, těžba týkového dřeva, přírodní kaučuk
- těžba: sůl, ilegálně drahokamy, zemní plyn, ropa

Jemen, Jižní Korea

22. listopadu 2008 v 21:25 | yellow |  Asie
Jemen
- hlavní město: San'a
- náboženství: islám
- úřední jazyk: arabština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 527 970
- počet obyvatel: 23 013 376
- vznik: 22. 5. 1990
- průmysl: zpracování ropy, kůže, zeleniny a tabáku
- pěstuje se: sorgo, pšenice, proso, brambory, rajčata, melouny, banány, papáje, káva, víno, sezam, tabák, bavlna
- chov: ovce, kozy, skot
- rybolov
- těžba: ropa, draselné soli, fosfáty
Jižní Korea
- hlavní město: Soul
- náboženství: ateisté (45%), buddhismus (28%), křesťanství (27%)
- úřední jazyk: korejština
- státní zřízení: republika
- rozloha km2: 98 480
- počet obyvatel: 48 379 392
- vznik: 15. 8. 1945
- průmysl: výroba dopravních prostředků (automobily - Hyundai, Daewoo, Kia, lodě), spotřební elektronika (Samsung, Daewoo), výpočetní a kancelářské techniky, cementu, umělých vláken, chemikálie
- pěstuje se: rýže, zelenina (zelí, cibule, česnek), pomeranče, jablka, hedvábí, tabák
- rybolov, měkkýši
- těžba: rudy wolframu, zinku, olova, zlata, stříbra, tuhy, černé uhlí