"Když to není rozbité, nespravuj to."

Česká literární moderna - Buřiči

28. listopadu 2008 v 1:24 | frida |  Sešit literatury
Česká literární moderna - Buřiči
· seskupení spisovatelů, kteří společně vystupují v 1. desetiletí 20. století
· odmítání společenských konvencí a morálky - svými postoji společnost rozvracejí, kritizují a uráží
· bohémský styl života = neslouží ničemu a nikomu, dělají si to, co sami uznají za vhodné
· pohoršují teoriemi "volné lásky"
· "Volná láska být nemůže, volné může být akorát šukání." (neznámý kněz na otázku, zda může být láska volná)
· stoupenci anarchismu (někteří byli i pronásledováni) = neuznávají stát, režim, armádu ani policii
· rasově snášenliví, odmítají válku
· časopis Nový kult, vedený S. K. Neumannem
· František Gellner
o básník a malíř - karikaturista
o studoval ve Vídni, Mnichově, Paříži a Drážďanech
o ve svých 2 sbírkách (Po náš ať přijde potopa, Radosti života) popisuje svůj bohémský život
o bojoval v I. světové válce u Haliče, kde také 1914 zemřel (prohlášen za nezvěstného)
o člen anarchistické skupiny kolem S. K. Neumanna
o psát přestal po odchodu do armády
o otevřené psaní, dekadence, ničemu se nevyhýbá a je upřímný
o motiv lásky (na jednu noc)
o řekl o sobě: "Jsem člověk nemravný a zanedbaný."
o Bláznění vjelo do párů...
§ básník vypráví, jak se účastnil tancovačky, ale tancování ho nebavilo a v sále bylo nakouřeno, proto raději vzal své děvče ven...
§ "Vysokou zdí byl obehnán dům.
Přemilosrdný bože,
jakés to stvořil milencům
tvrdé svatební lože."
o Drobky pod stůl hází nám osud...
§ "Drobky pod stůl hází nám osud,
ostatní vše je nicota.
Alkohol ještě je! Holky jsou posud!
Jsou ještě radosti života!"
§ => jeho radostmi života jsou ženy, alkohol a drogy
§ cynismus = bezcitnost (absence citu)
§ => sám se v básni označuje za cynika
o Všichni mi lhali, všichni mi lhali...
§ "Všichni mi lhali, všichni mi lhali,
blázna si ze mne dělali.
Přede mnou citem se rozplývali,
za zády se mi vysmáli."
§ v této básni ukázal svoji lidskou stránku => cynizace, holkařství apod. jsou jen vnější stylizací, ve skutečnosti touží po lásce, ale nikomu nevěří a jediné co mu zůstalo, je alkohol
o čtivé básně, písňové = pravidelný rytmus, melodické
o minimum metafor => srozumitelné
o básně ve své době populární (zpívaly se v hospodách)
· Fráňa Šrámek
o 1877 - 1952
o může být srovnáván s Gellnerem
o narozen v Sobotce, gymnázium studoval v Písku (=> dějiště jeho próz a divadelních her)
o na frontě za I. světové války => celoživotní nenávist k válce a armádě = antimilitarismus, anarchismus, zásadní odmítání jakékoli služby ve zbrani
o za II. světové války se na protest proti fašistické okupaci na 6 let zavřel doma a neopouštěl dům ( => vznik sbírky Rány, růže; protiválečné básně např. o Lidicích, jinak už moc nepsal)
o stejná témata: válka, láska (volná, spojená s erotikou), mládí (vždycky ho oslavuje)
o oblíben mladými lidmi
o písňovostí textů podobný Gellnerovi, minimum metafor
o Života bído, přec tě mám rád (1905)
§ sbírka anarchistické poezie
§ sympatie se společenskými vyděděnci (např. prostitutkami)
§ provokuje texty o volné lásce
§ Narodil se
· téma nemanželského syna = "pancharta" a jeho špatných sociálních podmínek => takový život vyústí nutně v sociální bouři
· verše inspirovány lidovou slovesností
§ ze sbírky pochází i známý verš "Půlnoční krása v poledne děsí." - z básně o prostitutkách
§ Příběh
· základem je provokativní posměch křesťanské morálce, tématem je volná láska smějící se všem zábranám (náboženským i společenským)
§ Raport
· raport = hlášení veliteli
· antimilitaristická báseň
· hrdinou je řadový voják, podávající hlášení veliteli => popisuje sen, ve kterém v poli umíral po boku velitelova koně a v očích zvířete uviděl utrpení, krásu života a zbytečnost zabíjení => na konci básně prosí velitele o ušetření nevinných zvířat
· využita paralela = úděl nevinného zvířete = úděl vojáků => žádá, aby byli války ušetřeni ti, kdo ji nechtějí
§ Svatba
· téma volné lásky, která se nedá ničím hlídat ani kontrolovat
§ Curriculum vitae
· = životopis
· otec ho nutí studovat, měl by jít do armády, ale on je zamilovaný a nic jiného kromě jeho dívky ho nezajímá
· ironické, jízlivé
§ Píšou mi psaní
· báseň v novinách - přišlo mu pozvání na vojenské cvičení, po příchodu do kasáren byl zatčen a teprve na protesty anarchistů a levicových dělníků byl osvobozen a vznikla sbírka Modrý a rudý
o Modrý a rudý - neboli "O vojáčcích"
§ modré byly uniformy rakouských vojáků - anarchismus představoval červenou
§ Vštěp si každý do palice
· podtitul "Pan lajtnant drží školu"
· lajtnant = důstojnická hodnost (z německého der Lieutenant)
· lajtnant nevidí nic jiného, než vojnu, civilní zaměstnání jsou špatná => nadutost a povýšenost nad ostatními
· lajtnant je Rakušan, Čechy pohrdá a neovládá dobře jejich jazyk; nikdo nemá právo na vlastní názor (vojáci jsou jen nástroji jeho vůle); neúcta k lidskému životu
· patrný Šrámkův názor na armádu, díky obhroublé češtině hloupost lajtnanta ještě více vyzní
o Splav
§ Voják v poli
· popisuje touhu vojáka po návratu domů => kontrast života na frontě a života doma => představuje si obyčejné věci, ale jemu se zdají zázračné
· "Na každém schůdku, ach, jak já se seschnu,
to bude bitva! To bude bojování,..." => čím víc se blíží k cíli, tím větší má strach
§ ve sbírce Splav i erotické básně
§ Splav
· titulní báseň s tématem volné lásky
· lyrickým hrdinou je zamilovaný mládenec, který se trápí tím, že jeho milá není s ním - chtěl by s ní být na louce - ne v lese
· louka = symbol volnosti a volného vztahu
· les = symbol stísněnosti a uzavřenosti
§ Žena
· v mládí se dívka těšila na život, roztoužení mladé dívky je obrazně převedeno do řeči houslí a fléten
· přišel sochař (= metaforické vyjádření erotiky) a změnil ji - oddala se mu, ale doplatila na to
o Šrámek byl revoluční tím, že dokázal o milostných věcech psát beze studu
o Měsíc nad řekou
§ divadelní hra, dějištěm je Písek
§ abiturientský večírek (výroční večírek) => setkání dvou bývalých kamarádů - premiantů třídy Roškota a Hlubiny, kteří si v mládí přísahali, že se nikdy nezpronevěří ideálu mládí a neupadnou do stereotypu a rezignace
§ nyní jsou přesně takoví, jací v mládí být nechtěli
§ přivezli svoje děti (nyní kolem 26 let staré), Roškot - syn Villy a Hlubina - dcera Slávka
§ tráví spolu romantickou chvíli v Hlubinově pokoji nad řekou Otavou - romantické prostředí (měsíc, hučení řeky) => erotické vzplanutí přeruší Slávka, protože nechce Villyho k sobě připoutat, aby se za ní provdal a stal se takovým, jací jsou jejich otcové
o Stříbrný vítr
§ próza, impresionistická literatura, chudý děj
§ hlavní hrdina, gymnazista Jan Ratkin, má problémy s despotickým otcem, a autoritativními učiteli i s láskou... => obraz mládí
§ impresionistické popisy prožitku mládí
§ "stříbrný vítr" = metafora vábení života, které mladý člověk pociťuje
· Viktor Dyk
o básník, dramatik, prozaik
o patří mezi buřiče, ale nežil s anarchisty ve vile v Praze 5
o s buřičstvím ho spojují počáteční sbírky
o politik, po vzniku samostatného Československa = senátor
o politika se promítá do pozdějších děl
o Krysař
§ napsán podle německé povídky
§ Krysař přichází z Hammeln "odkrysit" město => slíbené peníze, ubytuje se u krásné Agnes, zamiluje se do ní, ale ta má snoubence Kristiána, kterého sice nemiluje, ale čeká s ním dítě (které si chce nechat vzít)
§ radní nechtějí Krysaři po provedené práci zaplatit celou částku => hádají se a Krysař chce odejit - ještě před odchodem ale v hostinci potká cizince Fausta, posedlého ďáblem, který ho svádí na špatnou cestu, slibuje mu věčný život pokud bude škodit lidem - Krysař odolá a odchází
§ poté si uvědomí, že bez Agnes nemůže žít a vrací se, jenže Agnes mezitím spáchá sebevraždu, protože si myslí, že Krysaře už v životě neuvidí
§ Krysaře pohltí zlost, hraje na svou píšťalu a odláká obyvatele města do propasti, kam sám skočí s nimi (lidé si za zvuků flétny uvědomí své hříchy a chtějí se dostat do Sedmihradska = zaslíbené země)
§ jako jediný přežijí bláznivý rybář a batole
§ Krysař je popsán jako symbol volnosti (jakoby umělec, v kontrastu s měšťáky, kteří si hrají na svaté)
o A porta inferi "Před branou pekla"
§ básnická sbírka
§ Píseň podzimní
· v mládí touží po buřičském životě, chce být úspěšný a výjimečný, rvát se s problémy života (v básni: mračna, bouře, vichry) => buřičské motivy
o Marnosti
§ V dny přišed smutné...
· název - přechodník mužský, minulý
· představuje se zde jako osoba, která vše neguje = popírá
o Milá sedmi loupežníků
§ dívka žijící v loupežnické bandě, společná milenka všech
§ jednou loupežníci zajmou mladého muže - dívka se do něj zamiluje, ale nedokáže ho ochránit a loupežníci ho zabijí => dívka je udá policii a pak sleduje jejich popravu
o kritický pohled na českou národní mentalitu = malost
o Satiry a sarkasmy
§ sbírka pochází z r. 1905 => Rakousko-Uhersko, Češi mají minimální práva => řada intelektuálů se to snaží změnit (i Dyk)
§ Epigram
· v básni naráží na to, že kolem sebe vidí přizpůsobivé lidi, kteří nejsou připraveni se bouřit, jsou pokrytečtí a frivolní (= slabší výraz pro nestydatost)
· puritán = ten, kdo slepě dodržuje všechna pravidla (hlavně v oblasti morálky)
· => ukazuje českou malost a neschopnost vzepřít se svému údělu, nadčasová báseň
o v průběhu války: Válečná tetralogie (4 knihy)
o nejslavnější z Tetralogie = báseň Země mluví
§ forma monologu v němž promlouvá matka (Země) ke svému synovi (českému národu)
§ matka přiznává svou tvrdost (nedává nic zadarmo), ale vždy vše dobře dopadlo => teď cítí "těžké břímě" (= válka); bojí se, že když si ji lidé nebudou bránit, ztratí ji navždy
§ ví, že hmotné škody se dají napravit, ale když zemi dají do rukou někomu jinému, je ztracena
§ strach ze smrti není důvodem nebránit vlast => vybízí k aktivnímu vlastenectví
§ důvod proč bránit zemi:
"Opustíš-li mne, nezahynu,
opustíš-li mne, zahyneš!"
§ => země tu bude pořád, ale Češi jako národ přestanou existovat (názor: člověk nemůže existovat bez své vlasti)
o Píseň noci 29. října
§ popisuje euforii vzniku samostatného Československa, která vypukla
§ Dyk se bojí, že až radost vyprchá, nastanou hádky, rozbroje, tunelování a prosazování osobních zájmů
§ refrén: "Boj teprve nám nastává!"
§ báseň má obecnější charakter - nemusí být vázána pouze ke vzniku ČSR (28. 10. 1918)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama