"Když to není rozbité, nespravuj to."

Básnická avantgarda - 1. polovina 20. století

1. března 2009 v 11:34 | frida |  Sešit literatury
Básnická avantgarda - 1. polovina 20. století
· avantgarda = předvoj (z francouzštiny)
· směr, který chce přijít s něčím novým a výrazně se lišit od toho, co bylo předtím
· DADAISMUS
o zakladatel: rumunský básník Tristan Tzara
o vznikl r. 1916 ve Švýcarsku v Curišském klubu Voltaire
o Tristan Tzara náhodně otevřel slovník, zapíchl do něj nůž a špička nože ukázala na slovo Dada (II. verze - kapka z kapátka kápla na slovo Dada = dětské žvatlání)
o hlavní roli hraje náhoda
o vnikl v prostředí emigrantů
o intelektuálové a umělci zhnusení válkou => vznik směru, který odporuje společnosti => protest proti stávající společnosti
o "antiumění" - do galerií nosili předměty (záchodovou mušli, lejno, kolo od trakaře) => podle nich taky umění
o návod, jak vytvořit dadaistickou báseň:
§ noviny a nůžky => vystříhat slova => zamíchat
§ náhodně losovat pořadí => báseň
§ "Vznikne báseň, která se vám bude podobat." (T. Tzara)
o Tristan Tzara
§ První nebeské dobrodružství pana Antipyrina
o Christian Morgenstern
§ Šibeniční písně
· Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců
o zemřel r. 1914, dadaismus se objevuje až r. 1916
o dadaističtí básnící ho obdivovali
o vybral jména zvířat, která foneticky připomínají názvy měsíců
· FUTURISMUS
o ovládl Itálii a Rusko
o teoretikem futurismu je italský básník Marinetti (autor Manifestu, ze kterého vychází definice stylu)
o fascinace rychlostí a technikou, automobil je prý krásnější než Níké ze Samothráky (postava z řecké mytologie)
o "Měli by se postřílet všichni umělci, kteří se těší úctě." (Marinetti)
o prohlásili, že budou velebit válku, opovrhování ženami apod. => odsuzováni, zdiskreditovali se propagacemi války a fašismu
o dílo, které nechá lhostejným, je slabé; umění musí být odrazem znaků moderní doby
o změny v koncepci básně
o Marinetti
§ Osvobozená slova
· upravují jazyk moderní poezie
· ruší přídavná jména a příslovce (jsou zbytečná)
· používání sloves v infinitivu
· ruší gramatická pravidla, interpunkci
· místo spojek používat matematické symboly
· typografické experimenty - každý verš psán jiným typem písma
o Vladimír Chlebnikov
§ Ruský futurista
§ používal "zaumnyj jazyk" (= nesmysluplný, nerozumný)
§ "K čemu je rozumný jazyk, když se v něm stejně lidé nedokáží domluvit." (Chlebnikov)
§ Zakleti smíchem
· kromě citoslovcí a zájmen vychází všechna slova z kořene SMÍCH
o Vladimír Majakovskij
· KUBISMUS
o nejvýznamnější představitel v malířství: Pablo Picasso
o "Nemaluju věci tak, jak je vidím, ale jak je myslím." (Picasso)
o rychle střídá osoby, čas a místo => rušení perspektivy
o zrušení gramatických pravidel, interpunkce
o snaží se věci zachytit z různých úhlů pohledu
o Gillaume Apollinaire
§ jeden z mála kubistických autorů
§ na krátký čas se sblížil s futurismem, pojmenoval surrealismus
§ ideogramy (kaligramy) => obrazové básně, soubor básní, které jsou zároveň obrazy
· báseň je typograficky uspořádaná tak, že vytváří obraz, který s básní souvisí
§ velký vliv na moderní poezii (u nás: Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jiří Wolker - ! čeští básníci si ale vytvořili vlastní směry)
§ Pásmo
· výchozím bodem je noční procházka po Paříži
· úvaha o náboženství, moderní literatuře, současné době, průmyslové ulici, zábavách a prostitutkách
· polytematická báseň = více témat
· => zaznamenal, co se mu honilo hlavou při procházce
· vnesl volný proud vědomí do poezie
· užití volných asociací k propojení básní a témat/motivů (přenášení myšlenek, proud vědomí - pohlcuje pocity, úvahy,... bez logických souvislostí)
· Básně pro Madeleine
o metaforicko-symbolické vyjádření erotické touhy (Madeleine = skutečná postava, profesorka na dívčím lyceu v Oranu)
· SURREALISMUS
o Karel Čapek v povídce lidem zábavnou formou vysvětloval pojem surrealismus a jeho význam (povídka Básník - básník se stal svědkem nehody, ale byl opilý, takže by si normálně nic nepamatoval. Napsal o nehodě surrealistickou báseň, kterou předložil policii jako své svědectví. Básni ale nikdo nerozuměl, ani sám autor. Teprve zpětně se snažil policistům vysvětlit její význam.)
o slovo surrealismus vymyslel Apollinaire
o umělecký směr vznikl ve 20. letech
o ovlivněn Sikmundem Freudem a jeho objevem podvědomí (nevědomí)
o vnitřní svět je rozdělen na 3 složky:
§ nevědomí (It) - nejhlubší vrstva naší psychiky
§ ego (já) - projevující se nějakým způsobem navenek
§ superego (nad-já) - příkazy, které člověka ovlivňují
o dítě = svobodné; postupně člověk svoji svobodu ztrácí => kolize mezi nevědomím (tím, co bychom dělat chtěli) a tím, co člověk dělat musí: It x superego
o podněty které přicházejí z nevědomí jsou cenzurovány, výsledkem je naše osobnost
o podle Freuda člověk každou minutu chvíli myslí na sex => nejsilnější je v člověku sexuální pud (v tom se rozcházel se svým žákem Jungem)
o všechny naše potřeby nemůžeme realizovat => aspoň se nám o nich zdá; sny mají podobu šifry, kterou ale psychiatr může vyluštit
o surrealisté chtějí dát umělci svobodu = vyjadřovat se má podvědomí
o Andre Breton
§ francouzský spisovatel
§ zakladatel surrealismu; 1924 - první manifest surrealismu - o tom, jak vzniká surrealistická báseň/text
§ Volná láska
· eroticky vnímaná žena
· popisuje její tělo => někdy až nesmyslnými přirovnáními
· volný tok vědomí
· žádná interpunkce
· originalita obrazů, výrazná erotičnost
o surrealismus = zápis podnětů vycházejících z nevědomí
§ čistý psychický automatismus (podle Bretona)
§ vyloučení rozumové nebo estetické kontroly, etiky, logiky
§ důležitou roli hraje sen a sex
o ve výtvarném umění: Salvator Dalí
· EXPRESIONISMUS
o rozšířil se především v německy mluvících zemích
o staví se odmítavě k romantismu, líbivému realismu, impresionismu
o smyslem je zachytit vnitřní stavy duše - vnitřní prožívání světa
o výsledkem je pocit děsu, smrti, hořké ironie => pesimistický směr
o vliv 1. světové války
o Gottried Benn
§ kontroverzní umělecká osobnost 20. století
§ civilní povolání: kožní lékař
§ Malá astra
· prostředí patologie, už výchozím tématem je smrt líčena jízlivou ironií; motivy znechucení a zmaru
· utopenci někdo mezi zuby srčí astru => patolog jí při pitvě najde a zašije ji mrtvému do hrudní dutiny
§ Koloběh
· omývač mrtvol ukradne mrtvé děvce zlatou plombu, prodá ji a peníze proflámuj
§ Benn nazýván cynikem a nihilistou (= ničemu nepřikládá význam, ničemu nevěří)
o vliv expresionismu na české autory:
§ Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka)
§ Jakub Deml (básník)
§ Ladislav Klíma (Utrpení knížete Šternenhocha)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Timitil Timitil | Web | 6. března 2009 v 18:00 | Reagovat

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

chchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

řřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřř

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama