"Když to není rozbité, nespravuj to."

Darwin, Charles Robert

15. dubna 2009 v 13:26 |  Vědci, vynálezci a objevitelé
Darwin, Charles Robert
Proslulý anglický přírodovědec, tvůrce evoluční (vývojové) teorie. Narodil se 12. 2. 1809 v Shrewsbury, zemřel 19. 4. 1882 v Downu, kde žil od roku 1842 v kruhu rodiny, věnuje se výhradně svým vědeckým výzkumům.
Darwin počal podle rodinné tradice studovat lékařství, ale odpor k pitvám jej odradil. Rozhodl se proto pro teologii, zásluhou profesora cambridgeské univerzity Henslowa se však věnoval přírodním vědám, především botanice, zoologii a geologii. Roku 1831 přijal nabídku, aby se jako člen vědecké výpravy zúčastnil cesty plachetnicí Beagle kolem světa (od 27. 12. 1831 do 22. 10. 1836). Darwin načerpal obrovské množství poznatků, jež zpracoval v klasické a dodnes vydávané knize Přírodopiscova cesta kolem světa (1839) a v několika menších svazcích, shrnutých pod jménem Geologická pozorování (1846).
Od roku 1837 se Darwin usilovně zabýval myšlenkou o přeměně druhů, příkře se rozcházející s církevním učením o jednorázovém stvoření. Více než dvě desetiletí sbíral doklady ke knize O původu druhů přirozeným výběrem (1859). Poprvé v ní vědecky a logicky vysvětlil dávno tušenou proměnlivost živočišných i rostlinných druhů, o níž se zmiňovali již Lamarck, Buffon, A. R. Wallace, Kaverzněv nebo Gorjaninov, přírodním výběrem.
Jeho podstatou je uplatnění a rozšíření příznivých dědičných změn, vznikajících na základě dědičné proměnlivosti pod tlakem zevních podmínek, v boji o život a uplatnění se v něm. Jedinci vybavení výhodnými vlastnostmi se množí více než ostatní a záhy převládnou.
Pro biologii znamenal Darwinův objev tolik, co Koperníkův objev heliocentrické soustavy pro astronomii. Okamžitě se ovšem objevili protivníci, především zastánci církevních dogmat, napadající a odmítající Darwinovu teorii, která řadila člověka mezi ostatní živočichy, podrobené přírodním zákonům. Využili i vulgarizace Darwinova učení "o původu člověka z opice" (což Darwin nikdy netvrdil); poslední "opičí proces" proti učiteli, jenž se odvážil seznámit své žáky s neznabožským Darwinovým dílem, proběhl v USA k ostudě státu Tennessee ještě roku 1925. Učitel byl odsouzen...
Darwin neúnavně hromadil materiál podpírající jeho tvrzení a shrnul ho ve spisech Proměnlivost zdomácnělých živočichů a rostlin (1868), a především Původ člověka a pohlavní výběr (1871) i v řadě dalších knih.
Darwinovo učení ovlivnilo mnoho vědních oborů a v některých případech bylo i zneužito, např. sociálním darwinismem, prohlašujícím boj o existenci za hlavní zdroj společenského pohybu a vývoje. Tak daleko nehodlal samotář z Downu dojít. Postačilo mu, že vysvobodil biologii od náboženského mýtu o stvoření a otevřel cestu dalším badatelům, rozvíjejícím a prakticky využívajícím jeho objev.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama