"Když to není rozbité, nespravuj to."

CHKO Šumava

8. května 2009 v 11:15 | yellow |  Referáty

CHKO Šumava
- vyhlášeno: 27. 12. 1963
- rozloha: 99 624 ha - z toho je 27,4 % zemědělské půdy (27 297 ha celkem, 9 tisíc ha orná půda, 11 tisíc louky a pastviny), 57,6 % lesní půdy (57 383 ha) a 0,4 % zastavěné půdy (399 ha), 0,6 % zabírají pralesovité porostní zbytky a ostatní plochy zabírají zhruba 15 % plochy
- nadmořská výška od 498 m. n. m. (Víteň) do 1 362 m. n. m. (Boubín)
- tvoří ochranné pásmo NP Šumava
- velké množství maloplošných chráněných území, které zajišťují dlouhodobou ochranu výjimečných biotopů a jejich monitorování
o pralesy a přírodní nepozměněné mokřady, na nichž se sleduje chování přirozených lesů (např. Boubínský prales, Velká niva, Zátoňská hora)
o samovolně vzniklé lesy a druhotné mokřady, na kterých se sleduje samovolný nástup lesa a prostorová flexibilita rostlinných druhů ovlivňovaných tímto lesem (např. Chřepice, Velké Bahno, Pravětínská lada, Nebe)
o lokality ochrany výjimečných druhů zajišťující ochranu ohrožených nebo typických druhů (např. Blanice, Pod Popelní horou, Vyšný)
Národní přírodní rezervace
- Bílá strž
o vyhlášena: 1972
o rozloha: 79,02 ha
o nejvyšší vodopád nacházející se na české straně Šumavy na středním toku Bílého potoka
o v okolí je zachován zbytek původního horského lesa pralesovitého rázu, ve kterém rostou převážně smrky, jedlo a jeřáby
- Boubínský prales
o vyhlášena: 1858
o rozloha: 677,33 ha
o bukosmrkový porost s klenem
o nejstarší přírodní rezervace u nás
- Černé a Čertovo jezero
o vyhlášena: 1911
o rozloha: 174,86 ha
o mezi jezery probíhá hlavní evropské rozvodí (Černé jezero patří k úmoří Severního moře a Čertovo jezero k úmoří Černého moře, přestože jsou od sebe vzdáleny pouze 1,5 km)
- Velká niva
o vyhlášena: 1989
o rozloha: 120,31 ha
o údolní rašeliniště
Přírodní rezervace
- Amálino údolí
o vyhlášena: 1994
o rozloho: 90,93 ha
o údolí Zlatého potoka se zajímavými geologickými útvary
- Čertova stráň
o vyhlášena: 1992
o rozloho: 20,34 ha
o původní jedlosmrkový les a suťová pole
- Datelovská strž
o vyhlášena: 2003
o rozloho: 5,87 ha
o hluboce zaorodovaná strž
- Hamižná
o vyhlášena: 1995
o rozloha: 14,89 ha
o bývalá pastvina s významnou květenou
- Házlův kříž
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 69,90 ha
o komplex vlhkých luk a rašelinišť
- Chřepice
o vyhlášena: 1994
o rozloha: 16,89 ha
o společenstva luhů, olši a horských luk entropicky ovlivněných
- Kepelské mokřady
o vyhlášena: 1995
o rozloha: 67,93 ha
o vrchoviště a podmáčené louky, na kterých rostou kriticky ohrožené rostliny
- Kyselovský les
o vyhlášena: 1995
o rozloha: 6,79 ha
o údolní rašeliniště
- Lakmal
o vyhlášena: 2003
o rozloha: 41,08 ha
o dynamicky se rozvíjející bylinná a dřevinná společenstva
- Losenice
o vyhlášena: 1998
o rozloha: 2,70 ha
o tok říčky Losenice se vzácnými společenstvími
- Městišťské rokle
o vyhlášena: 1994
o rozloha: 168,91 ha
o komplex pramenišť, rašelinišť a údolních niv
- Milešický prales
o vyhlášena: 1989
o rozloha: 8,29 ha
o zbytky původního lesa pralesovitého charakteru v pásmu jedlosmrkových bučin
- Na soutoku
o vyhlášena: 2003
o rozloha: 28,22 ha
o nivy a mokřady na soutoku řeky Blanice a Křemenného a Malešického potoka, na kterých rostou ohrožené druhy rostlin (dřípatka horská, oměj pestrý, lilie zlatohlavá, kosatec sibiřský) a žijí tam ohrožené druhy živočichů (perlorodka říční, vydra říční, ledňáček říční, rys ostrovid)
- Nebe
o vyhlášena: 1995
o rozloha: 13,98 ha
o mozaika suchých a zamokřených ekosystémů bohatých na výskyt ohrožených drůhů
- Pateříkova Huť
o vyhlášena: 2003
o rozloha: 7,04 ha
o dynamicky se vyvíjející bylinná a dřevinná společenství
- Prameniště
o vyhlášena: 1994
o rozloha: 335,27 ha
o systém pramenišť a rašelinišť s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy
- Pravětínská Lada
o vyhlášena: 2000
o rozloha: 49,32 ha
o přirozeně se vyvíjející společenstva rašelinišť, pramenišť, mokřadů, a jimi obklopených suchých stanovišť na zaniklých zemědělských půdách
- Rašeliniště Borková
o vyhlášena: 1995
o rozloha: 47,48 ha
o údolní rašeliniště
- Svobodova niva
o vyhlášena: 1996
o rozloha: 8,61 ha
o systém rozměrných pseudokrasových dutin doprovázených fluoritovou mineralizací
- Zátoňská hora
o vyhlášena: 1989
o rozloha: 49,29 ha
o smíšený suťový porost přirozeného charakteru
- Zelenský luh
o vyhlášena: 2003
o rozloha: 16,65 ha
o přirozené ekosystému v nivě Zelenského potoka
- Zhůřská pláň
o vyhlášena: 2000
o rozloha: 131,94 ha
o společenstva rašelinišť, pramenišť a mokřadů
- Zhůřský lom
o vyhlášena: 1999
o rozloha: 0,75 ha
o přirozeně se vyvíjející společenstva rašelinišť, skalních výchozů a sutí zaniklého rašeliniště
Přírodní památky
- Národní přírodní památka Blanice
o vyhlášena: 1989
o rozloha: 294,68 ha
o největší středoevropská populace perlorodky říční
o území luk, rašelinišť a lesů v povodí říčky Blanice
- Jasánky
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 105,2 ha
o ukázky historické kultivace (úpravy toků, terasování,…)
- Jilmová skála
o vyhlášena: 1985
o rozloha: 8,12 ha
o komplex jesdlosmrkové bučiny
- Královský hvozd
o vyhlášena: 1991
o rozloha: 2020,85 ha
o horský hřbet na česko - bavorských hranicích
- Lipka
o vyhlášena: 1933
o rozloha: 0,96 ha
o bývalá lokalita vzácného všivce žezlovitého
- Křišťanov - Vyšný
o vyhlášena: 1989
o rozloha: 4,14 ha
o bohatá lokalita šafránu bělokvětého
- Malý Polec
o vyhlášena: 1982
o rozloha: 11,20 ha
o vrchoviště s porosty kleče
- Multerberské rašeliniště
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 9,12 ha
o pravidelně se zde vyskytuje los evropský
o klečové rašeliniště
- Pasecká slať
o vyhlášena: 2000
o rozloha: 89,55 ha
o rašeliniště a mokřady
o trvalý výskyt tetřívka obecného
- Pestřice
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 106,58 ha
o prameniště,vlhké louky a rašeliniště - tokaniště tetřívka obecného
- Pod Popelní horou
o vyhlášena: 1985
o rozloha: 6,1 ha
o porost jalovce obecného
- Poušť
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 47,16 ha
o ochrana smrkového porostu s velkým výskytem mravence lesního
- Prameniště Hamerského potoka
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 54,83 ha
o rašeliniště a rozlehlá pramenná oblast
- Račínská prameniště
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 123,27 ha
o pramenná oblast s pastvinnými a lučními společenstvy
- Svatý Tomáš
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 53,05 ha
o smíšený suťový horský les
- Velké Bahno
o vyhlášena: 1992
o rozloha: 85,76 ha
o smrkové olšiny se vzácnou květenou

Zdroje:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama