"Když to není rozbité, nespravuj to."

Hus, Jan

17. května 2009 v 10:20 |  Historické osobnosti
Hus, Jan
Český myslitel a náboženský reformátor. Narodil se asi roku 1371 v Husinci u Prachatic, 6. 7. 1415 byl na základě církevního rozsudku upálen jako kacíř v německé Kostnici.
Studoval na pražské univerzitě, roku 1393 se stal bakalářem, o tři roky později mistrem svobodných umění a roku 1400 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1402 byl kazatelem v Betlémské kapli, jež patřila univerzitě. Jeho působení lidového kazatele, vyjadřujícího myšlenky, zaměstnávající tehdy učený svět i lid, mělo mimořádný veřejný ohlas. Ve své univerzitní činnosti stál od roku 1408 v čele skupiny českých mistrů (univerzitních profesorů), zastávajících myšlenky církví pronásledovaného oxfordského teologa Jana Viklefa (asi 1324 až 1384). Viklef bránil stát proti papežství, což mělo později pro husitství značný význam.
Hus se zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského (1409) a po odchodu většiny německých mistrů a studentů se stal rektorem Karlovy univerzity. Jeho zásluhou zakořenily Viklefovy myšlenky i mezi lidem neznalým latiny. Zákazu kázání mimo klášterní a farní chrámy (a Betlémská kaple nebyla ani tím ani oním) Hus neuposlechl, důvěřuje v ochranu krále Václava IV. Té však pozbyl roku 1412, když se postavil proti odpustkům, představujícím značný příjem pro církevní a nepřímo i pro královskou pokladnu. Poté vyhlásil papež nad Prahou interdikt, tehdy strašlivý trest zákazu veškeré církevní činnosti, pohřbívání, křtů, svateb atd. Hus odešel z Prahy a kázal na venkově (Kozí hrádek, Krakovec), odkud byl předvolán před církevní koncil do Kostnice. Hus uposlechl - považoval se ustavičně za pravověrného kněze a spoléhal na záruky císaře Zikmunda. Po příjezdu do Kostnice roku 1414 byl však ihned uvězněn, teprve po roce vyslechnut a nakonec upálen.
Hus byl význačným spisovatelem. Kromě latinských spisů De ecclesia (O církvi) jsou jeho díly i Výklad Viery, Desatera a Páteře, O šesti bludiech (1413), O poznání cesty pravé k spasení, Knížky o svatokupectví (1413), Postila (1413), Proti knězi kuchmistrovi (1414), dále napsal řadu dopisů, vlastně traktátů. Hus je jedním ze zakladatelů literární češtiny, vycházející z lidové mluvy a odmítající germanismy - navrhl nový pravopis, jenž umožnil rozšíření psaného a později i tištěného českého slova do nejširších vrstev národa. Odstranil spřežky a zavedl háčky a čárky.
Hus význačným způsobem přispěl k formování revoluční, po něm nazvané husitské ideologie, jež brzy přenesla svůj boj z oblasti náboženské do oblasti světské, národnostní a třídní. Vítězný katolicismus se snažil smazat všechnu jeho památku - nevíme ani, jak Hus vypadal. Věčnou paměť mu však zajistily duchovní vůdcovství počátků české reformace a boj proti tmářství, v němž jeho jménem pokračovaly další generace.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama