"Když to není rozbité, nespravuj to."

Leonidas I.

11. května 2009 v 20:07 |  Historické osobnosti
Leonidas I.
Spartský král, jenž vládl v letech 490 - 480 př.n.l.
Roku 480 př.n.l. statečně hájil své postavení proti obrovské přesile Peršanů v čele dosud neurčeného počtu obránců Thermopylského průsmyku, umožňujícího přechod ze severního do středního Řecka a do attické nížiny. Taktická situace obránců byla velmi obtížná - proti nim stálo obrovské Xerxovo vojsko, jež mělo podle (patrně zveličených) Hérodotových údajů 1,7 miliónu pěšáků, celkem 5,3 miliónu lidí a 1207 lodí. Leonidas měl pro ochranu průsmyku podle podání asi 4000 bojovníků, jejichž jádro tvořil malý oddíl Sparťanů o několika stech mužích. Rozhodujícím momentem však bylo usnesení řeckých městských států nehájit horské hřbety a soutěsky všemi silami vzhledem k nejisté situaci v týlu, ale stáhnout pozemní vojska k Isthmu, šíji spojující pevninské Řecko s poloostrovem Peloponésem, a zde bojovat v předem připravených pozicích. Ženy, děti, starci a otroci měli být evakuování na ostrov Salamínu a tam svěřeni ochraně řeckého loďstva.
Leonidas zůstal se svým oddílem osamocen, bez možnosti doplnění mužstva a s nevalným zásobováním. Jakousi podporu mu poskytovalo pouze loďstvo, kryjící jeho bok u mysu Artemisia. Zde vybojovalo vítěznou bitvu a zabránilo Peršanům vylodit výsadek, jenž by ochránce průsmyku napadl zezadu a obklíčil.
Dva dny a dvě noci bojovali Řekové proti obrovské přesile v soutěsce, poskytující ovšem obráncům výhodu terénu. Teprve rozpory mezi oddíly z jednotlivých měst, jež neustaly ani tváří v tvář smrtelnému nebezpečí zničení celého Řecka, způsobily, že mužové z Fókie zanedbali strážní službu a dovolili, aby diverzní perské skupiny, vedené prý řeckým zrádcem Efialtem, obešly postavení obránců.
Leonidas pochopil, že boj je ztracen, a proto odeslal většinu bojovníků k hlavním řeckým vojskům. Sám, věren vojenské cti, setrval na místě s hrstkou spartských krajanů a s několika sty vojáků z Tespie, kteří odmítli odejít, a padl s nimi smrtí hrdinů. Perská vojska se pak rozlila po středním Řecku a krutě je zpustošila. I aténské chrámy byly vyloupeny a zbylí obyvatelé pobyti.
Leonidova oběť nebyla marná. Získal čas, nutný jednak k evakuaci obyvatel, jednak k posílení obrany Isthmu, a především k přípravě rozhodné námořní bitvy u Salamíny. Lehké a pohyblivé řecké lodě v ní zcela porazily perské loďstvo, složené z neohrabaných korábů, a donutily Xerxa ustoupit opět do Malé Asie.
Dodnes je v thermopylské soutěsce obnovený kámen se slavným nápisem připisovaným Simonidovi z Kea: Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským (Spartským), že zde mrtvi ležíme, jak zákony vlasti kázaly nám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama