"Když to není rozbité, nespravuj to."

Společensko - ekonomické pozadí

20. září 2009 v 16:04 | yellow |  Oblast Egypta
SPOLEČENSKO - EKONOMICKÉ POZADÍ
- před sjednocením Egypta nebylo příliš výrazné rozvrstvení společnosti (řemesla nebyla rozlišena)
- vesnice spolu bojovaly o přístup k vodě
- v celé historii Egypta byl životně důležitý Nil, který zavlažoval suché oblasti a naplavované bahno se stávalo úrodnou půdou a hnojivem
- s rostoucím bohatstvím z obchodu a zemědělství rostla moc kmenových vládců, až došlo ke sjednocení země pod vládou jednoho panovníka - faraona, který držel veškerou moc v zemi, byl ztělesněním boha, rozhodoval o věcech náboženských, politických, o správě říše, vedl vojsko, byl nejvyšším soudcem a dohlížel na vykonávání svých nařízení
- osady byly sdruženy do správních celků - nómů
- po sjednocení říše končí boje o vodu z Nilu a dochází k budování zavlažovacích kanálů → výnosnější sklizně → nadbytek, který mohl být prodáván a tím, došlo k rozvoji obchodu a bohatnutí Egypta
- pevná hierarchie
o na nejvyšší příčce stál faraon, následovaný svým zástupcem - vezírem, po něm následovali státní úředníci - monarchové
o urozenou a privilegovanou vrstvu tvořili kněží (v pozdějších dobách byli Amonovi kněží dokonce mocnější než faraon), po nich byli v hierarchickém žebříčku vojenští velitelé a nižší úředníci - písaři
o do střední vrstvy patřili obchodníci, řemeslníci, a umělci
o zemědělstvím se zabývali svobodní obyvatelé
o otroci (získaní výměnou nebo jako váleční zajatci) patřili faraonovi, který je mohl dále darovat
§ vykonávali všechny práce od služby v pánově domě až po stavbu pyramid nebo těžbu zlata v Núbii
- zemědělství díky pravidelným záplavám prosperovalo a výnosy se pohybovaly v desetinásobcích zasetého
o pěstovala se pšenice, ječmen a proso, dále len pro tkaní látek a výrobu oděvů a ovoce, zelenina a vinná réva
o chov ovcí, koz a hovězího dobytka
o lov kachen a ryb v Nilu
- v nejstarších dobách se používaly kamenné nebo dřevěné nástroje, méně často nástroje (např. jehly) z mědi, která byla vzácná
o postupně se používání mědi stává běžnější a v období střední říše je měď nahrazena bronzem a ještě později železem
§ zpracování kovů bylo na velmi vysoké úrovni, Egypťané byli výbornými kovolitci, kovotepci a šperkaři - výroba šperků ze zlata, stříbra a drahokamů
o pro výrobu hliněných nádob se používal hrnčířský kruh a vypalovací pec
o na vysoké úrovni bylo tkalcovství a truhlářství
- Egypt obchodoval především s Núbií na jihu, ale i se Staropalestinou, Mezopotámií a dalšími vzdálenými zeměmi (údajně i s tajemnou zemí Punt, která oplývala obrovským bohatstvím
o obchodníci putovali jak po souši starobylou sítí karavanních stezek, tak po Nilu na lodích nebo i po moři do přístavů Sidon, Byblos nebo Tyros
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama