"Když to není rozbité, nespravuj to."

Česká próza 20. a 30. let - Karel Čapek

13. října 2009 v 19:06 | frida |  Sešit literatury
Česká próza 20. a 30. let
· vrchol české prózy (první ve 30. letech, druhý v 60. letech)
· Karel Čapek, Jaroslav Hašek => dva světově uznávaní autoři
· dále: Josef Čapek, Jaroslav Havlíček, Eduard Bass a další
· Karel Čapek
o narodil se v rodině lékaře v Malých Slatoňovicích
o dětství prožil v Úpici, kde měl otec praxi
o sourozenci: bratr Josef, sestra Helena
o s Josefem měl blízký vztah (některá díla psali společně), ale Josef byl filozoficky hlubší
o gymnázium v Hradci Králové => filozofie na Karlově univerzitě a studium jazyků (angličtina, němčina, francouzština)
o vyznavač pragmatismu (vznik v USA - jediný filozofický směr vzniklý ve spojených státech)
§ pojem pravdy ztotožněn s praktickou skutečností, s prospěšností a užitečností
§ každý člověk má svou pravdu => žádná pravda není dogma a není absolutní (zároveň nese každý odpovědnost za to, co hlásá a v co věří)
o reprezentant pragmatismu za 1. republiky
o "oficiální spisovatel 1. republiky", "hlásná trouba Hradu"
o pevné přátelství s prezidentem T. G. Masarykem
§ => dílo Hovory s T.G.M.
o byl přesvědčen o správnosti Masarykovy politiky a o správnosti 1. republiky (byla ryze demokratická), což vyvolalo nenávist fašistů
o 1938 Čapek umírá na zápal plic
o manželka: herečka Národního divadla a spisovatelka Olga Scheinpflugová
o povoláním byl Čapek novinář (Lidové noviny)
o ovládal prakticky všechny novinové útvary (=> aplikovány ve Válce s mloky)
o sloupek (něco jako fejeton, ale kratší: "aby to nebylo nudné", jak se Čapek vyjádřil) - dokázal napsat sloupek o všem
§ Od člověka k člověku
§ O umění a kultuře
· => 3 dílné 900 stránkové sborníky, které jsou dodnes aktuální
§ Zahradníkův rok (1925-1928)
· Jak vzniká zahradník
o přemýšlí nad tím, jak se z člověka stane náruživý zahradník
o z mladého člověka být zahradník nemůže, protože má jiné zájmy
o typický styl: hovorovost, hravost, několikanásobné větné členy, čtenář má pocit rozhovoru, polysyndeton (hromadění spojek), lidovost (ne akademičnost) => je vidět, že má bohatou slovní zásobu
o Ze života hmyzu
§ divadelní hra, napsaná společně s Josefem Čapkem
§ nastavili zrcadlo společnosti, které je (jejich slovy) "lehce pokřivené" => nenutí čtenáře ztotožňovat se se zvířecími hrdiny
§ racionálně vyvrací "základní lidské hodnoty"
§ připomíná bajku => výjevy ze života různého hmyzu, ztělesnění lidských vlastností
§ I. dějství
· poeticky nadaný motýl Felix vyznává lásku motýlici, která ho však odmítá, protože je moc komplikovaný
§ II. dějství
· chrobáci si neustále valí svou kuličku, prohlašují, že bez ní nemohou žít a chtějí více kuliček - nakonec přijdou o všechno
· chrobák a chrobačka => rodinné hromadění majetku; když si něco našetří, musí hned šetřit na další - chrobáci žijí už jen pro hromadění jmění, ztělesnění pokřivených rodinných hodnot
· cvrčci čekají rodinu, mají se stěhovat, ale to překazí lumek, který cvrčky zabije - ukazuje se, že po smrti už nikdo po nikom netruchlí
· lumek, který stále loví cvrčky, aby nakrmil svoji dceru larvu, která však už žádné cvrčky nechce a nežere je. Nakonec se objeví parazit, který larvu a její zásobu cvrčků sežere
§ III. dějství
· mravenci chtějí rozšířit své území a likvidují všechny ostatní kolonie; zefektivnění chodu, podřízení jednotlivce kolektivu
§ průvodcem celého díla je tulák, který se opije a sleduje živočichy, ztotožňuje se s jejich myšlenkou a pak vidí následky. Když tulák procitne, zápasí se smrtí, těsně před tím, než zemře, prohlásí, že už ví, jak žít
§ celým dějem prostupuje i Kukla, která slibuje, že až se vylíhne, tak se vše změní => nakonec je z ní jepice, která hlásá věčný jepičí život a krátce nato umírá
o Adam stvořitel
§ filozofická hra, neměla takový úspěch, společně s Josefem Čapkem
§ Adam, znechucený světem, využije svého vynálezu "kanónu negace" ke zničení světa => chce vytvořit lepší svět, ale vymkne se mu to z rukou a stvoří svět ještě horší
§ myšlenka: musíme brát svět takový, jaký je - žádná revoluce ho nedokáže zlepšit
o počátek 20. let: samostatná díla s vědeckofantastickým námětem (2 hry, 3 romány)
o R.U.R.
§ název: zkratka továrny na výrobu umělých lidí (robotů) Rossum's Universal Robots
§ starý vynálezce Rossum přijde na výrobu robotů, kteří se ve všem podobají lidem - chtěl usnadnit lidstvu život => jeho syn rozjel výrobu ve velkém => usnadnění života, ale z ekonomického hlediska musí továrna kvůli zisku vyrábět nové a nové roboty, kteří se pak vymkli kontrole a zlenivělé lidstvo jim nedokázalo čelit => roboti zničili lidstvo, naživu zůstal jen stavitel Alquist, který měl odhalit tajemství výroby robotů (původní plán byl spálen)
§ mezinárodně proslulá hra
§ slovo robot (podle některých ho vymyslel Josef Čapek) => Čapkovi připomíná lidi namačkané v tramvaji
§ v závěru hry se mezi roboty Primem a Helenou objeví láska => pokud si člověk ponechá cit, bude člověkem, pokud bude bezcitný a lhostejný, sklouzne na úroveň robota - stroje
§ láska je podle Čapka znakem lidství
§ lidstvo samo sebe zničí, pokud se bude snažit vše za každou cenu zjednodušovat
§ řeší postoj člověka k přetechnizovanému světu => technika může člověka ohrozit
o Věc Makropulos
§ řecký lékař Makropulos vytvoří elixír, který prodlužuje život - dá ho své dceři (slavné zpěvačce) => několikrát prožije vše, po čem toužila, ale nakonec jí to zevšední a unaví => když přijde doba, kdy by měla účinek elixíru obnovit, neudělá to a místo toho ho zničí
§ => pro člověka není dobré, když jde proti své přirozenosti
o Továrna na absolutno
§ "román fejeton" - vycházel na pokračování v Lidových novinách
§ složen z relativně samostatných kapitol, spojených tématem absolutna
§ vynálezce Marek stvoří "karburátor" pracující bez přísunu energie - má zato vedlejší účinky = vznik jakéhosi fluida (oparu) působícího na člověka => probouzí v něm touhu konat dobro => snaha vnutit druhým svou představu dobra
§ zavedena sériová výroba karburátorů => ekonomická prosperita a levný zdroj energie, ale výrobci musí vyrábět více produktů, aby měli zisk
§ změny ve společnosti => všechny společenské skupiny chtějí vnutit ostatním svou vizi dobra (parodie sobeckosti politických i jiných stran)
§ => nakonec vše vyústí ve světovou válku všech proti všem a lidstvo se pobije => zbude jen pár vojáků, kteří v hospodě uznají, že vše byla hloupost, a že stačí věřit člověku a vše ostatní přijde samo
§ problém lidí, kteří neuznávají názory jiných, a vnucují jim ty své "jediné správné"
o Krakatit
§ klasická výstavba románu, ucelený příběh
§ vynálezce ing. Prokop vynalezl třaskavinu (krakatit) obrovské ničivé síly, při manipulaci s ní se zranil => upadl do bezvědomí a krakatit mu byl odcizen => pátrá po něm (vlastní námět románu)
§ stopy ho přivedou do zbrojařské továrny => má s nimi spolupracovat a je vězněn => spolupráci odmítá a uteče => továrna vybuchne a je zničen i návod na krakatit
§ v závěru: Prokop se setká s pohádkovým dědečkem, který ho utěšuje
§ hlavní téma: vědec je zodpovědný za výsledek své práce
§ názor: věda by se neměla snažit dokázat velké věci, ale hlavně by měla usnadňovat běžný život
§ milostný román - 3 typy žen
· po úrazu o něj pečuje dívka - jeho ideál - kterou také hledá (nenajde ji)
· Prokop léčen vesnickým lékařem (inspirace Čapkovým otcem) a zamiluje se do jeho dcery
· princezna (dcera vůdčí osobnosti továrny) - vášnivá, erotická (milenka) - inspirace Věrou Hrůzovou
o 2. polovina 20. let
o Povídky z jedné a druhé kapsy
§ Vražedný útok
· prvky detektivní povídky (pokus o vraždu, vyšetřování)
· nakonec oběť útoku (pan rada Tomsa) vyšetřování odvolá, protože si uvědomí, že se choval nepěkně k několika lidem, kteří by tedy mohli mít důvod ho zabít
o na počátku 30. let napsal trilogii noetických románů
o noetika - zkoumá schopnost člověka poznat jiného člověka (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život)
o Hordubal
§ téma v Zakarpatské Ukrajině
§ podle skutečného příběhu
§ Zakarpatský sedlák Juraj Hordubal opustil rodinu, aby v Americe vydělal peníze => po letech se vrací domů a těší se na svou rodinu, která je pro něj vším => po návratu ale zjistí, že jeho pozici zaujal čeledín Štěpán, který se stal milencem jeho ženy Polany => Polana se Štěpánem Hordubala zabijí, jsou odhaleni a odsouzeni
§ v 1. části je situace nahlížena Hordubalem, 2. část je už z pohledu lidí zvenčí a zabývá se vyšetřováním Hordubalovy smrti
§ "Naše poznání lidí se namnoze omezuje na to, že jim přisuzujeme určité místo ve svých životních systémech."
o Povětroň
§ pilot lehkého letadla nezvládl stroj a zřítil se => smrtelně zraněn je převezen do nemocnice, kde nad jeho lůžkem stojí tři neznámí lidé a každý z nich se pokouší vyprávět jeho příběh => vznikají tři rozdílné portréty
§ "Do poznání jiného člověka vkládáme sami sebe." => každé poznání je subjektivní
o Obyčejný život
§ starší člověk si chce před smrtí udělat pořádek ve svém životě => začne se vracet ve vzpomínkách do minulosti - myslí si, že je jednoduchý, ale pak si uvědomí různé věci, které dělal
§ každý má v sobě zástup jiných lidí a jejich možností
o Válka s mloky
§ 3 části; fantastická zápletka
§ kapitán Van Toch v Tichomoří objevil inteligentní mloky a prodal je podnikateli Boudimu => mloci se stali velmi výkonnou silou a začali se prudce rozmáhat, až se nakonec dostali do konfliktu s lidmi a mezi sebou => likvidovali pevninu a dostali svět na pokraj zániku
§ konec je otevřený
§ 1. část = dobrodružný román
§ 2. část = sestavena z novinových textů, které si o mlocích vystřihuje vrátný Vondra, který kapitána Van Tocha pustil k Boudimu a teď si to vyčítá
§ 3. část = úvaha o směřování mločí a lidské civilizace
§ román o nebezpečném vývoji lidské civilizace
§ mloci jsou průměrní, nemají sociální cítění a jsou konzumní
§ naznačuje Čapkovy obavy z moci fašistů, kteří se tou dobou v Evropě šířili
o na fašismus reagují 2 Čapkovy divadelní hry: Matka a Bílá nemoc
o Matka
§ 3 dějství
§ reaguje na občanskou válku ve Španělsku
§ řeší, co je to hrdinství, a jaká oběť pro vlast je přijatelná
§ rozdílnost ženského a mužského pohledu na svět (ženy chtějí ochraňovat své děti, muži chtějí něco dokázat)
§ matka už kvůli mužskému způsobu myšlení ztratila manžela i syny - posledního dát světu nechce, do války ho pustí, až když jsou ohroženy ženské principy a hodnoty (nepřítel začne vraždit ženy a děti)
§ po představení hry fašisté zaútočili na Čapkův dům => pochopili správně jeho výzvu k boji
o Bílá nemoc
§ vyvolala politické protesty německého velvyslanectví v Praze (nelíbilo se jim jméno Krüg, které dal Čapek zbojařskému průmyslníkovi)
§ odehrává se v zemi, kde řádí nemoc (bílé skvrny na těle, následuje smrt) a připravuje se na válku pod vedením milovaného maršála
§ lékař Galén válkou nadšen není, najde lék proti bílé nemoci, ale léčbu podmiňuje zastavením příprav na válku => když onemocní zbrojařský magnát Krüg, je Galén předvolán k maršálovi, kde obhájí své názory (= klíčový moment hry)
§ onemocní i maršál a je ochoten přistoupit na Galénovy požadavky, ale když chce Galén k maršálovi, narazí na zfanatizovaný dav, který ho nutí skandovat s nimi, že je pro válku => Galén odmítá a dav ho ušlape
§ hra končí Galénovou smrtí
§ konflikt 2 postav: Galén x maršál a jejich postojů => ale ani jeden z principů nemá být vnímán jednoznačně (Galén má své chyby - Čapkem pojmenován v rozhovoru jako "terorista míru"; maršál je zase inteligentní a nesobecký)
§ hra vyústila v kritiku davu (pouze přihlíží, je apatický)
§ kritika měšťáckého sobectví a prospěchářství (v postavě Otce - rozhovor Otce s Matkou)
o Kniha apokryfů
§ apokryf = text, který se dostal do Bible, ale existují pochybnosti o jeho autentičnosti a pravosti => přenesený význam: zpracování velkých témat světové literatury tak, jak by asi proběhly ve skutečnosti
§ Příběh o Romeovi a Julii (Romeo a Julie spolu mají románek, pak se Julie provdá za Parise, který ji finančně zabezpečí)
§ Zpověď Dona Juana (Don Juan umírá a u zpovědi vyjde najevo, že vlastně žádnou ženu nesvedl)
o cestopisná literatura (Obrazy z Holandska, Cesta do Španěl)
o Život a dílo skladatele Foltýna
§ poslední dílo, nedokončené, v podobě rukopisu
§ Bedřich Foltýn - urážlivý, rádoby umělec, lhal, aby získal slávu
§ v podobě 7 výpovědí 7 lidí, kteří se s Foltýnem v průběhu jeho života setkali
§ nahlížení jedné postavy z různých stran => lepší vykreslení povahy
§ myšlenka: umění je záležitost vnitřního génia, někdo se umělcem nemůže nikdy stát
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama