"Když to není rozbité, nespravuj to."

Ernest Hemingway

Ernest Hemingway

Ernest Hemingway